Polskie rzeki na C


Czarny Dunajec

Rzeka w południowej Polsce, rozpoczynająca swój bieg w Tatrach Zachodnich, pod Wołowcem. Płynie przez całe Podhale i w Nowym Targu łączy się z Białym Dunajcem tworząc Dunajec.


Czarna Hańcza

Rzeka na C położona w całości w obrębie województwa podlaskiego, na północno-wschodnim krańcu Polski. Przepływa przez bardzo cenne przyrodniczo obszary, często o unikatowych walorach krajobrazowych.

Wypływa z jeziora Hańcza i przez Kanał Augustowski łączy się z Niemnem. W okolicy Jeziora Wigry Czarna Hańcza tworzy jeden z najpopularniejszych w Polsce szlaków kajakowych.


Chrząstawa

Niewielka rzeka płynąc prze województwo opolskie, rozpoczynająca swój bieg w miejscowości Błotnica Strzelecka. Uchodzi do Małej Panwi.


Cicha Woda

W Polsce są co najmniej 2 rzeki noszące tę nazwę. Jedna z nich stanowi dopływ Zakopianki i uznawana jest za górny bieg rzeki Biały Dunajec. Druga jest dopływem Odry i płynie przez województwo dolnośląskie.


Cieszynka

Rzeka na literę C o długości niespełna 30 km położona na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przepływa m.in. przez Jezioro Młyńskie Wielkie i Jezioro Kamień, uchodzi do rzeki Płociczna.


Czarniawka

Bardzo krótka rzeka, licząca niewiele ponad 10 km położona w całości na terenie miast Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice. Uchodzi do Kłodnicy.


Czerna Wielka

Rzeka w południowo-zachodniej Polsce będąca lewym dopływem rzeki Bóbr. Czerna Wielka rozpoczyna swój bieg w Górach Izerskich, a jej długość to niewiele ponad 70 km.


Czernica

Rzeka na literę C będąca lewobrzeżnym dopływem Gwdy. Czernica ma długość ok. 53 km i przepływa przez Pojezierze Drawskie i Południowopomorskie.


Czerwona

Krótka rzeka, o długości niespełna 30 km, położona w województwie zachodniopomorskim. Wypływa z Jeziora Parnowskiego i uchodzi do Bałtyku.


Czyżówka

W Polsce co najmniej 2 rzeki określa się tym mianem. Jedna z nich jest lewym dopływem Wisły i płynie przez województwo świętokrzyskie, a druga stanowi dopływ Bugu, na wschodzie Polski.


Zagraniczne rzeki na C


Chatanga

Rzeka na C położona w azjatyckiej części Rosji. Powstaje z połączenia rzek Cheta i Kotuj. Uchodzi do Morza Łaptiewów.


Cheta

Syberyjska rzeka płynąca przez północną część Rosji licząca 604 km długości. Swój bieg rozpoczyna w Górach Putorana, a uchodzi do Morza Łaptiewów.


Cisa

Rzeka na literę C mająca swe źródła w Beskidach Połonińskich na Zakarpaciu. Przepływa przez Ukrainę, Słowację, Węgry, Rumunię i Serbię, gdzie łączy się z Dunajem.


Czara

Rzeka przepływająca przez północno-wschodnią część Federacji Rosyjskiej. Swój bieg rozpoczyna w Górach Stanowych i po 851 km łączy się z Leną – jedną z najdłuższych rzek na świecie.


Czerczen-daria

Rzeka przecinająca północno-zachodnie Chiny mająca swe źródła w górach Ałtyn-tag, po przepłynięciu 500 km wpada do jeziora Taitema Hu.


Czu

Rzeka rozpoczynająca swój bieg na terytorium Kirgistanu, licząca 1067 km długości. Czu wykorzystywana jest do intensywnego nawadniania pól uprawnych, w tym celu z rzeki pobiera się ponad połowę wody. Wpływając na teren pustyni Mujun-kum rzeka zanika.


Coco

Rzeka płynąca przez Nikaraguę i Honduras, licząca ok. 750 km długości. Swój bieg rozpoczyna w Kanionie Somoto a kończy w Morzu Karaibskim.


Czeremosz

Rzeka w zachodniej Ukrainie, mająca swe źródła w Karpatach Zachodnich. Wykorzystuje się ją do spławy drewna. Czeremosz uchodzi do rzeki Prut.


Czułym

Rosyjska rzeka na C będąca prawobrzeżnym dopływem Obu. Jej długość to prawie 1800 km.

Sprawdź inne kategorie na C

Państwo na C
Miasto na C
Góra na C
Owoc na C
Zwierzę na C
Kolor na C
Roślina na C
Rzecz na C
Stolica na C
Jedzenie na C
Zawód na C