Państwo na D – państwa na literę D

Kraje na D

  • Dania
  • Demokratyczna Republika Konga
  • Dominika
  • Dominikana
  • Dżibuti

Państwa na D – Dania, Dżibuti czy Dominikana

Na świecie jest tylko 5 krajów, których nazwa zaczyna się na tę literę alfabetu. Wśród nich wszystkie są krajami, które uzyskały niepodległość.

Powierzchnia i liczba ludności w państwach na D

Co od zasady państwa na literę D zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, jednak jedno z nich wyróżnia się na tym tle. Chodzi o Demokratyczną Republikę Kongo – największy kraj w tej kategorii. Zajmuje ona obszar ponad 2 mln km². Dla porównania powierzchnia drugiej na tej liście Dominikany to 43 tys. km². Z kolei najmniejsze państwo w tej grupie ma tylko 754 km² i jest to Dominika.

Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców to sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Najludniejsze państwo na D to Demokratyczna Republika Kongo, której liczba ludności to prawie 9 mln mieszkańców. Na drugim końcu zestawienia jest Dominika w której mieszka ok. 70 000 osób.

Kraje na D – położenie na świecie

Jeśli chodzi o rozmieszczenie na świecie to państwa na D zlokalizowane są na 3 kontynentach. Po dwa znajdują się w Afryce oraz Ameryce Środkowe. Z kolei Dania położona jest na Starym Kontynencie.

Zamożność mieszkańców w państwach na literę D

Jeśli chodzi o zamożność liczoną jako PKB na mieszkańca to zdecydowanym liderem jest Dania, której dochód narodowy na osobę to 56 444$. W pozostałych przypadkach dochód ten nie przekracza 8 000$, a najbiedniejsze państwo na D to Demokratyczna Republika Kongo, a więc kraj największy pod względem powierzchni oraz najbardziej zaludniony. Tutaj PKB per capita to tylko 478$.

Najwyższy szczyt i najdłuższa rzeka w kraju na D

Po raz kolejny okazuje się, że rekordowym państwem na literę D jest Demokratyczna Republika Kongo. Bowiem znajduje się tutaj najwyższy szczyt wśród państw z tej kategorii – Szczyt Małgorzaty, którego wierzchołek wznosi się na wysokość ponad 5 000 m.n.pm. Przez ten kraj przepływa także najdłuższa rzeka krajów na literę D – jest to Kongo, którego całkowita długość to ok. 4 700 km.

Państwo na D - DaniaPaństwo na D – Dania

Sprawdź inne kategorie na D

Miasto na D

Rzeka na D

Góry na D

Owoce i warzywa na D

Zwierzę na D

Kolor na D

Roślina na D

Rzecz na D

Stolica na D

Jedzenie na D

Zawód na D