Państwo na I – państwa na literę I

Kraje na I

  • Indie
  • Indonezja
  • Irak
  • Iran
  • Irlandia
  • Irlandia Północna
  • Islandia
  • Izrael

Państwa na I – najważniejsze informacje

Do tej kategorii zaliczyć możemy 8 państw, które co ciekawe znajdują się tylko na dwóch kontynentach – w Europie oraz Azji.

Powierzchnia i liczba ludności w państwach na I

Wśród krajów na literę I są 3, których obszar zajmuje ponad 1 000 000 km². Są to Indie (3,3 mln km²), Indonezja (1,9 mln km²) oraz Iran (1,6 mln km²). Z kolei najmniejsze państwo na I to Izrael, którego powierzchnia to nieco ponad 20 000 km².

W tej grupie znajduje się drugie pod względem liczby ludności państwo na świecie, czyli Indie. Są one zamieszkałe przez ponad 1,3 mld osób, a ich liczba bardzo szybko wzrasta. Jeśli obecny trend się utrzyma to w 2022 roku Indie wyprzedzą pod tym względem obecnego lidera – Chiny. Z kolei zamieszkiwana przez nieco ponad 36 tys. osób Islandia jest najsłabiej zaludnionym państwem na literę I.

Państwa na I – położenie na świecie

Choć w tej kategorii jest całkiem sporo państw to zlokalizowane są one tylko na 2 kontynentach. Trzy z nich położone są w Europie, a 5 w Azji.

Zamożność mieszkańców krajów na I

Jeśli chodzi o dochód narodowy na osobę to państwa na I można podzielić na 2 grupy. Do pierwszej z nich zaliczają się kraje bogate – Islandia, Irlandia oraz Izrael, gdzie PKB per capita przekracza wartość 40 000$. W pozostałych przypadkach dochód na osobę nie przekracza 7 000$, a najbiedniejszym krajem są Indie z dochodem per capita wynoszącym 2 200$.

Najwyższy szczyt i najdłuższa rzeka w państwie na I

Najwyższym punktem znajdującym się na terytorium państwa na I jest Kanczendzonga – jeden z 14 ośmiotysięczników. Położony w Indiach szczyt wznosi się na 8586 m.n.p.m. Przez Indie przepływa również najdłuższa rzeka – Ganges.

Państwo na I - IndiePaństwo na I – Indie

Sprawdź inne kategorie na I

Miasto na I

Rzeka na I

Góry na I

Owoce i warzywa na I

Zwierzę na I

Kolor na I

Roślina na I

Rzecz na I

Stolica na I

Jedzenie na I

Zawód na I