Polskie rzeki na G


Gwda

Rzeka mająca swój początek w województwie wielkopolskim. Wypływa z Jeziora Wierzchowo, a po przepłynięciu 145 km uchodzi do Noteci.


Głomia

Rzeka na G będąca lewym dopływem Gwdy. Głomia liczy nieco ponad 50 km i przepływa przez takie miejscowości jak Głomsk, Złotów czy Dobrzyca.


Gnilec

Rzeka w województwie zachodniopomorskim o długości ok. 17 km. Przepływa przez Jezioro Drzonowskie i uchodzi do rzeki Czernica.


Gołdapa

Rzeka w województwie podlaskim, mająca swój początek w pobliżu wsi Monety. Po przepłynięciu 89 km łączy się z Węgorapą.


Grabowa

Prawobrzeżny dopływ Wieprzy o długości ok. 74 km. Na rzece wytyczono 7-kilometrowy szlak kajakowy, jest to także idealne miejsce do uprawiania wędkarstwa.


Gunica

Rzeka na literę G będąca lewym dopływem Odry o długości 34 km. Jedna z największych rzek przepływających przez malowniczą Puszczę Wkrzańską.


Gniła Obra

Rzeka objęta ochroną w ramach programu Natura 2000 jako siedlisko wielu gatunków ptaków. Przepływa przez województwo lubuskie i jest dopływem Obrzycy.


Głównica

Rzeka wypływająca z jeziora Wicko, w województwie pomorskim i uchodząca do Bałtyku, w okolicach wsi Jarosławiec.


Gulczanka

Niewielka rzeka o długości nieco przekraczającej 30 km, przepływająca w całości przez województwo wielkopolskie.


Grabinka

Rzeka przepływająca przez województwo podkarpackie oraz małopolskie o długości 34 km. W Dębicy łączy się rzeką Wisłoka.


Zagraniczne rzeki na G


Ganges

Święta rzeka hinduizmu. Źródła Gangesu znajdują się w Himalajach, w pobliżu masywu Nanda Devi. Przepływa przez Nizinę Gangesu – obszar bardzo mocno wykorzystywany rolniczo. W Bangladeszu tworzy największą na świecie deltę i uchodzi do Zatoki Bengalskiej.


Gail

Rzeka na G przepływająca przez południową Austrię. Swój początek ma w Alpach, a uchodzi do Morza Czarnego.


Gudenå

Najdłuższa duńska rzeka o długości 160 km. Uchodzi do Zatoki Aalborskiej w cieśninie Kattegat.


Gambia

Jedna z największych i najważniejszych rzek Afryki Zachodniej. Swoje źródła ma na wyżynie Futa Dżalon w Gwinei. Przepływa jeszcze przez Senegal oraz Gambię. W odległości 1130 km od źródła uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.


Glomma

Najdłuższa rzeka w Norwegii o długości 611 km. Wypływa z jeziora Aursunden i uchodzi do cieśniny Skagerrak, na południu kraju.


Godawari

Rzeka przepływająca przez środkowe Indie, licząca 1448 km długości. Swój początek ma w górach Ghaty Zachodnie, a uchodzi do Zatoki Bengalskiej.


George

Rzeka przepływająca przez wschodnią Kanadę o długości 565 km. Wypływa z jeziora Lac Jannière a uchodzi do Zatoki Ungava.


Guaporé

Brazylijska rzeka położona w zachodniej części kraju. Na odcinku 970 km stanowi granicę braylijsko-boliwijską.


Guaviare

Rzeka na literę G o długości ok. 1300 km położona w Kolumbii. Swój początek ma w Andach i jest jednym z większych dopływów rzeki Orinoko.


Sprawdź inne kategorie na G
Państwo na G
Miasto na G
Góra na G
Owoc na G
Zwierzę na G
Kolor na G
Roślina na G
Rzecz na G
Stolica na G
Jedzenie na G
Zawód na G