Polskie rzeki na U


Ukleja

Rzeka przepływająca przez północno-zachodnią Polskę o długości 50 km. Wypływa z jeziora Dłusko, a uchodzi do rzeki Rega.


Unieść

Rzeka na U zlokalizowana na północy Polski, w województwie zachodniopomorskim.Swój początek ma na zboczach Góry Chełmskiej, a po pokonaniu 26 km uchodzi do jeziora Jamno.


Urzędówka

Rzeka na literę U o długości 30 km. Przepływa przez województwo lubelskie, uchodzi do rzeki Wyżnica.


Uszwica

Rzeka w południowej Polsce będąca prawym dopływem Wisły. Źródła Uszwicy znajdują się na zboczach Beskidu Wyspowego. Przepływa m.in. przez Brzesko, liczy 60 km długości.


Zagraniczne rzeki na U


Ural

Rzeka przepływająca przez południowo-zachodnią Rosję o długości 2428 km. Trzecia najdłuższa rzeka Europy (po Dunaju i Wołdze). Rzeka Ural uchodzi do Morza Kaspijskiego, na terenie Kazachstanu.


Rzeka na U przepływająca przez północną Ukraina. Po 256 km od źródła uchodzi do rzeki Prypeć.


Usza

Rzeka o długości 105 km przepływająca przez terytorium Białorusi. Uchodzi do rzeki Niemen.


Ukajali

Rzeka na literę U znajdująca się w całości na terenie Peru. Swój bieg rozpoczyna w Andach, a po pokonaniu 1600 km uchodzi do Amazonki.


Ułła

Rzeka na Białorusi wypływająca z jeziora Lepelskiego, po 123 km łączy się z uchodzącą do Bałtyku Dźwiną.


Urugwaj

Rzeka na U o długości 2200 km położona w Ameryce Południowej. Przepływa przez 3 państwa: Brazylię, Argentynę oraz Urugwaj. Wypływa z Wyżyny Brazylijskiej a uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.


Sprawdź inne kategorie na U
Państwo na U
Miasto na U
Góra na U
Warzywa i owoce na U
Zwierzę na U
Kolor na U
Roślina na U
Rzecz na U
Stolica na U
Jedzenie na U
Zawód na U