Pokemon na literę T

 • Tadmorvnote
 • Tarenbulle
 • Tarinor
 • Tarinorme
 • Tarpaud
 • Tarsal
 • Tartard
 • Taupiqueurnote
 • Tauros
 • Teddiursa
 • Ténéfixnote
 • Tengalice
 • Tentacool
 • Tentacruel
 • Téraclope
 • Terhal
 • Terrakium
 • Têtarte
 • Théffroi
 • Tiboudet
 • Tic
 • Tiplouf
 • Togedemaru
 • Togekiss
 • Togepi
 • Togetic
 • Tokopisco
 • Tokopiyon
 • Tokorico
 • Tokotoro
 • Torgamord
 • Tortanknote
 • Torterra
 • Tortipouss
 • Toudoudou
 • Tournegrin
 • Tournicoton
 • Toxizap
 • Tranchodon
 • Trépassable
 • Triopikeurnote
 • Trioxhydre
 • Tritonde
 • Tritosor
 • Tritox
 • Trompignon
 • Tropius
 • Trousselin
 • Tutafehnote
 • Tutankafer
 • Tutétékri
 • Tygnon
 • Tylton
 • Type:0
 • Typhlosion
 • Tyranocifnote

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *