Czasownik na F

Czasownik na literę F

  • fajczyć
  • farbować
  • fascynować
  • fochać się
  • fundować

Mówiąc czasownik na D mamy mnóstwo trafnych skojarzeń, my wybraliśmy jedno, którego znaczenie może być trudniejsze do odszyfrowania. Chodzi o słowo gaworzyć, które określ wszelkie, nie zawsze zrozumiałe słowa wypowiadane przez niemowlę. W przeszłości gaworzyć oznaczało prowadzić pogawędkę.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *