Czasownik na B

Czasownik na literę B

  • bawić
  • bić
  • biec
  • biegać
  • bombardować
  • brać
  • budować
  • być
  • bomblować

Powyższa lista nie zawiera oczywiście wszystkich czasowników na literę B, a jest jedynie wskazówką, nakierowanie. Znaczenie większości wymienionych słów nie powinno stanowić dla nikogo problemy, za wyjątkiem czasownika bomblować. Obecnie słowo to oznacza bycie nieaktywnym, bezczynnym. Dawniej oznaczało spędzanie czasu na pijatykach.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *