Pozytywna cecha charakteru na Z

  • Zaradność
  • Zdrowy rozsądek
  • Zdyscyplinowanie
  • Życzliwość

Negatywna cecha charakteru na Z

  • Zachłanność
  • Zarozumiałość
  • Zrzędliwość

Cechy na Z

Zachłanność Żądza posiadania lub doświadczania czegoś przy lekceważeniu innych potrzeb. Nienasycenie, dzika chęć pożądania.

Zarozumiałość Osoby zarozumiał posiadają wygórowane pojęcie o własnej osobie, przez co są zbyt pewne siebie. Nadmiernie emanują swoimi zaletami czy zasługami.

Zrzędliwość Skłonność do narzekania, zrzędzenia. Osoby zrzędliwe w przesadny sposób narzekają lub krytykują.

Zaradność Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, szczególnie trudnych i skomplikowanych. Osoby zaradne nie poddają się, szukają rozwiązań i próbują rozwiązać dany problem.

Zdrowy rozsądek Zdolność racjonalnego myślenia, przewidywania z wyprzedzeniem konsekwencji podejmowanych działań i obiektywnej oceny sytuacji.

Zdyscyplinowanie Cecha na Z oznaczająca trzymanie się określonej dyscypliny, postępowanie z przyjętymi zadadami.

Życzliwość Pozytywna cecha charakteru na Ż wyrażająca się jako pogodne, przyjazne podejście do innych osób czy problemów.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *