Pozytywna cecha charakteru na U

  • Uczciwość
  • Upór
  • Uprzejmość

Negatywna cecha charakteru na U

  • Uległość

Cechy na U

Uległość Inaczej brak stanowczośi i podporządkowanie się woli, zasadom, rozkazom innych. W niektórych przypadkach ta cecha na U jest pozytywna, jednak zazwyczaj określa się ją jako negatywną.

Uczciwość Cecha charakteru na U o wyraźnie pozytywnym znaczeniu. Osoby yczciwe nie oszukują, unikają kłamstwa i są wiarygodne.

Upór Wytrwałośc w dążeniu do wyznaczonych celów. W nadmiarze upór jest cechą negatywną.

Uprzejmość Grzeczność, umiejętność zachowania się w określonych sytuacja. Dobre maniery oraz ich przestrzeganie.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *