Pozytywna cecha charakteru na T

  • Takt
  • Talent
  • Troskliwość

Negatywna cecha charakteru na T

  • Tchórzostwo
  • Tupet

Cechy na T

Tchórzostwo Brak odwagi, lękliwość w podejmowaniu decyzji czy działań. Odwlekanie podjęcia decyzji, odkładanie podjęcia decyzji na póżniej, zazwyczaj w neskończoność.

Tupet Duża pewność siebie, nieuzasadniona i wyolbrzymiona, zahaczająca o bezczelność.

Takt Umiejętność zachowania się w konkretnej sytuacji, zdolność do radzenia sobie w sytuacjach wymagających ogłady i wyczucia.

Talent Człowiek utalentowany posiada wybitne umiejętności w konkretnym zakresie. Talent to umiejętność lub zolność do wykonywania czynności lub zachowania się w danej sytuacji.

Troskliwość Pozytywna cecha na T polegająca na dbaniu o potrzeby innych, zabieganie o coś, ale też uczucie niepokoju wywołane trudną sytuacją.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *