Pozytywna cecha charakteru na S

 • Samodzielność
 • Skromność
 • Sprawiedliwość
 • Spryt
 • Sumienność
 • Szczerość
 • Szlachetność
 • Śmiałość

Negatywna cecha charakteru na S

 • Samochwalstwo
 • Sceptycyzm
 • Skąpstwo

Cechy na S

Samochwalstwo To skłonność do chwalenia się, zazwyczaj w negatywnym znaczeniu tego słowa, czyli przechwalanie się. Nie zawsze zgodne z prawdą, często wybujałe.

Sceptycyzm Cecha na S wyrażająca się w powątpiewaniu w większość stwierdzeń. To także stanowisko filozoficzne mówiące o tym, że niemożliwym jest uzyskanie wiarygodnej wiedzy.

Skąpstwo Negatywna odmiana oszczędności, przejawiająca się w nadmierny, przesadnym oporem do wydawania pieniędzy czy zużywania zasobów.

Samodzielność Pozytywna cecha charakteru na literę S polegająca na umiejętności radzenia sobie bez pomocy innych.

Skromność Osoba skromna nie wywyższa się ani nie dba o rozgłos i uznanie w oczach innych osób.

Sprawiedliwość Inaczej uczciwość, postępowanie zgodnie z prawem, bezstronność.

Spryt Umiejętność radzenia sobie w różnych, często niecodziennych sytuacjach i wychodzenia z nich z obronną ręką.

Sumienność Skrupulatne, wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i zadań. Dokładne, rzetelne wykonywanie działań.

Szczerość Cecha charakteru na S, która jednoznacznie uznawana jest za pozytywną. Nieukrywanie myśli, uczuć, zamiarów.

Szlachetność Postępowanie w sposób uczciwy, bezinteresowny i sprawiedliwy. Odznaczający się wysoką jakością, subtelnością, harmonią.

Śmiałość Inaczej pewnośc siebie, odwaga w podejmowaniu decyzji i działań, jednak ze zbliżeniem się do granicy powszechnie przyjętych norm i zasad.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *