Pozytywna cecha charakteru na R

  • Rozsądek
  • Roztropność

Negatywna cecha charakteru na R

  • Rozrzutność
  • Roztargnienie

Cechy na R

Rozrzutność Osoby rozrzutne bardzo swobodnie wydają pieniądze, co może prowadzić do problemów finansowych w przyszłości. To taże bardzo lekkie zużywanie określonych zasobów, ponad miarę i bez uzasadnionego powodu.

Roztargnienie Negatywna cecha na R, którą można opisać jako brak umiejętności skupienia się na konkretnej rzeczy.

Rozsądek Zdolność do właściwego i trafnego oceniana konkretnych sytuacji, przewidywanie skutków podejmowanych działań.

Roztropność Pozytywna cecha charakteru na R, polegająca na działaniu z rozwagą, namysłem.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *