Pozytywna cecha charakteru na P

 • Patriotyzm
 • Pobożność
 • Pomysłowość
 • Powaga
 • Pracowitość
 • Przezorność
 • Punktualność

Negatywna cecha charakteru na P

 • Perfekcjonizm
 • Perfidia
 • Pesymizm
 • Podejrzliwość
 • Podłość
 • Pogarda
 • Porywczość
 • Próżność
 • Pruderia
 • Pycha

Cechy na P

Perfekcjonizm Dążenie do osiągnięcia perfekcji w wykonywanej czynności lub prowadzonym działaniu. Perfekcjoniści nie pozosawiają miejsca na błędy czy niedociągnięcia.

Perfidia Inaczej wyrafinowana przebiegłość. To także dwulicowość, podstępność, podłość.

Pesymizm Przeciwieństwo optymizmu, pesymiści doszukują się negatywów, słabych stron oraz nie wierzą w pozytywny rozwój wydarzeń. To także filozofia życia głosząca, że na świecie jest więcej zła niż dobra.

Podejrzliwość Cecha charakteru na P mogąca mieć zarówno pozytywne jak i negatywne znaczenie. Jednak przyjęło się, że podejrzliwość to cecha negatywna. To skłonność do podejrzeń, bycia nieufnym.

Podłość Po prostu bycie podłym, nikczemnym.

Pogarda Cecha na literę P wyrażająca się poczyciem wyższej wartości w odniesieniu do innych osób lub rzeczy i wynikająca z tego niechęć.

Porywczość Bycie porywczym to nic innego jak łatwe uleganie impulsom, skłonność do gwałtownych reakcji i łatwość w wybuchaniu gniewem.

Próżność Mieć wybujałe zdanie o własnej osobie, nadmierne przykuwanie uwagi do rzeczy zewnętrznych. Osoby próżne kochają gdy inni ich podziwiają i schlebiają im.

Pruderia Cecha charakteru na literę P wyrażająca się w przesadnej i udawanej wręcz wstydliwości.

Pycha Inaczej zarozumiałość, nadmierna wiara we własną wartość i możliwości. której towarzyszy wyniosłość bądź agresja.

Patriotyzm Przywiązanie do własnej ojczyzny, rozumianej jako kraj, region czy miasto. Postawa wyrażający się w trosce o dobro tej ojczyzny co może wyrażać się w bardzo różny sposób.

Pobożność Cecha na P będąca niczym innym niż religijnością, podkreśloną głęboką wiarą i częstym oraz chętnym uczestnictwem w obrzędach religijnych.

Pomysłowość Inaczej kreatywność, czyli zdolność do twórczego myślenia, tworzenia nieszablonowych pomysłów. Inwencja twórcza.

Powaga Osoba poważne cechuje się opanowaniem, potrafi się zachować, jest zrównoważona. To także odniesienie do osób, które cieszą się uznaniem, autorytetem.

Pracowitość Osoby pracowite lubią pracować, praqcują dużo i chętnie. Wykazują się zapałem do wykonywania określonych czynności i wręcz same domagają się kolejnych zadań.

Przezorność Cecha na P polegająca na postępowaniu rozważnie, przewidywaniu następstw podejmowanych działań.

Punktualność Dotrzymywanie ustalonych terminów, przybywanie na spotkania o wyznaczonej godzinie.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *