Pozytywna cecha charakteru na M

  • Mściwość
  • Małomówność
  • Mądrość

Negatywna cecha charakteru na M

  • Małostkowość
  • Mierność

Cechy na M

Małostkowość Osoby małostkowe przywiązuję wagę do rzeczy, które z pozoru nie mają większego znaczenia, błahostek a nie dostrzegają sedna problemu.

Mierność Cechujący się niską jakością, niewielką wartością. Cecha odnoszona głównie do efektów pracy danej osoby, które są słabsze niż powinny być.

Mściwość Bycie mściwym to bycie żądnym zemsty, dążenie do wyrównania krzywd w myśl zasady oko za oko, ząb za ząb.

Małomówność Cecha na literę M, którą trudno zakwalifikować do negatywnych lub pozytywnych. Osoby małomówne nie lubią dużo mówić, co w niektórych sytuacjach może być zaletą, a w innych przeszkodą.

Mądrość To umiejętność do wykorzystania zdobytej wiedzy i zdolności praktycznych podczas rozwiązywania problemów, zadań.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *