Pozytywna cecha charakteru na K

  • Kokieteria
  • Komunikatywność

Negatywna cecha charakteru na K

  • Kłamliwość
  • Kłótliwość
  • Konformizm

Cechy na K

Kłamliwość Tendencja do unikania mówienia prawdy. Osoby kłamliwe swobodnie i chętnie posługują się kłamstwem w celu odnieniesnia korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności.

Kłótliwość Kolejna negatywna cecha charakteru na literę K oznaczająca skłonność do kłótni. Takie osoby dążą do kłótni nawet pod wpływem drobnego, mało istotnego powodu.

Konformizm Bycie konformistą to podporządkowywanie swoich wartości, poglądów, zasad tym, które w obowiązują w danym czasie i miejscu. To skłonność do ulegania w celu uniknięcia kłopotów, odpowiedzialności, trudnych sytuacji tak aby życie było możliwie jak najbardziej wygodne. Brak stałych zasad.

Kokieteria Trudno uznać tę cechę charakteru za jednoznacznie pozytywną lub negatywną. Kokieteryjność to po prostu zachowywanie się zalotnie tak aby zwrócić na siebię uwagę i zainteresować swoją osobą płeć przeciwną.

Komunikatywność Ważna cecha na K wśród wszystkich zawodów, które polegają na komunikacji międzyludzkiej. Osoby komunikatywne dobrze dogadują się z innymi, potrafią przekazywać informacje innym i odbierać je od nich.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *