Pozytywna cecha charakteru na G

  • Geniusz
  • Gościnność
  • Grzeczność

Negatywna cecha charakteru na G

  • Gadatliwość
  • Gadulstwo
  • Głupota
  • Gnuśność
  • Grubiaństwo
  • Gruboskórność
  • Gwałtowność

Cechy na G

Gadatliwość (gadulstwo) Jest to cecha charakteru na G, której trudno przypisać jednoznaczną ocenę. W domyśle jest to negatywna echa polegająca na tym, że gadatliwa osoba zbyt dużo mówi, zamiast skupić się na wykonywanym zadaniu. Z drugiej jednak strony wobodna komunikacja z innymi osoabami to duża zaleta.

Głupota Zgodnie z książkową definicją jest to niedostatek rozumu, brak bystrości, umiejętności przewidywania następstw działań, związków przyczynowo-skutkowych, niedomyślność idąca w parze z pychą, nadmierną pewnością siebie.

Gnuśność W odniesieniu do charakteru człowieka jest to niechęć do działania, bezczynność, apatia. Osoby gnuśne nie są więc zbyt aktywne i nie podejmują działania, którego się od nich oczekuje w danym momencie.

Grubiaństwo (gruboskórność) Cecha na G o zdecydowanie negatywnym znaczeniu, która w dużym uproszczeniu polega na byciu ordynarnym, braku ogłady. Osoby grubiańskie są źle wychowane i nie potrafią zachować sie stosownie do sytuacji.

Gwałtowność W odniesieniu do cechy na G, gwałtownośćoznacza impulsywność, gwałtowność, wybuchowość. Osoby gwałtowne często podejmują decyzje pod wpływem impulsu, co nie zawsze wychodzi na dobre im lub zadaniom, które wykonują.

Geniusz Inaczej człowiek o wybitnych umiejętnościach czy uzdolnieniach, który posiada ponadprzeciętne zdolności w danej dziedzinie.

Gościnność Cecha charakteru na G o zabarwieniu typowo pozytywnym. Osoby gościnne chętnie przyjmują gości, zapewniają im miły pobyt oraz darzą zainteresowaniem.

Grzeczność Dość ogólna cecha charakteru na literę G świadcząca o dobrym wychowaniu danej osoby, w odniesieniu do dzieci grzeczność oznacza posłuszeństwo i właściwe zachowywanie się malucha.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *