Pozytywna cecha charakteru na C

  • Ciekawość
  • Cierpliwość

Negatywna cecha charakteru na C

  • Chamstwo
  • Chciwość
  • Chytrość
  • Cynizm

Cechy na C

Chamstwo Jest to checha na C, która powstałą od rzeczownika cham, czyli osoba bez kultury, także chamstwo jest to brak manie, umiejętności dobrego zachowania się w konkretnych sytuacjach itd.

Chciwość Kolejna cecha charakteru na literę C to chciwość rozumiana jako pożądanie czegoś, zwykle pieniędzy.

Chytrość Bycie chytrym to nic innego jak stosowanie podstępu, przebiegłości w celu osiągnięcia konkretnych efektów.

Cynizm Ostatnia negatywna cecha na C w naszym zestawieniu. Cynizm to lekceważenie powszechnie uznawanych autorytetó oraz zasad etycznych.

Ciekawość Być ciekawym, czyli żywo ineresować się określoną dziedziną, zaganieniem, tematem. Osoby ciekawe dążą do pogłębiania swojej wiedzy w danym obszarze, próbują, doświadczają tego co ich interesuje.

Cierpliwość Jest to cecha na C oznaczająca umiejętność wytrwałego czekania, znoszenia trudów ze spokojem.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *