Waluta na W

Waluta na W

  • won południowokoreański
  • won północnokoreański

Won południowokoreański (KRW) oraz won północnokoreański (KPW) są oficjalnymi środkami płatniczymi odpowiednio w Korei Południowej i Północnej. Waluty te, choć mają wspólną nazwę, funkcjonują w zupełnie odmiennych gospodarkach i systemach politycznych. Won południowokoreański jest walutą jednej z największych gospodarek świata.

Z kolei won północnokoreański jest walutą znacznie mniej dostępną na międzynarodowych rynkach finansowych ze względu na izolację gospodarczą i polityczną Korei Północnej. Obie waluty dzielą się na 100 czonów, choć w praktyce używanie drobniejszych jednostek jest rzadkie, szczególnie w Korei Północnej.