Z kim graniczy Polska, czyli sąsiedzi Polski

Z kim graniczy Polska? Państwa sąsiadujące z Polską


Polska ma 7 sąsiadów

Są to Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja


Nie wiesz ile Polska ma sąsiadów? Z kim graniczy Polska? Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie mapy politycznej na której widoczni byliby wszyscy sąsiedzi Polski? W takim razie zapoznaj się z materiałami, które przygotowaliśmy. Razem z nami poznasz państwa sąsiadujące z Polską, dowiesz się ile jest takich państw, jakie są ich nazwy, stolice czy flagi.

Przedstawimy ci 7 sąsiadów Polski, dzięki czemu nie tylko będziesz umiał powiedzieć jakie są to państwa, ale także krótko je scharakteryzować.

Być może sąsiedzi Polski potrzebni są ci tylko do zaliczenia klasówki czy sprawdzianu. Wówczas prawdopodobnie wykujesz te nazwy po czym szybko o nich zapomnisz. Jednak wiedza jakie państwa sąsiadują z Polską należy do podstaw i każdy Polak powinien ją posiadać.

Jakie państwa sąsiadują z Polską i ile ich jest?

To z kim graniczy Polska najlepiej zobrazuje mapa polityczna Europy Środkowo-Wschodniej. Wyraźnie widać na niej z iloma państwami graniczy Polska oraz jakie są to kraje, jest ich dokładnie 7 i powinny być nam doskonale znane.

Prawdopodobnie większość z nas odwiedziła chociaż jednego sąsiada Polski. Nawet jeśli było to tylko przekroczenie granicy w Tatrach, to i tak się liczy.

Państwa graniczące z Polską to:

 • Niemcy
 • Czechy
 • Słowacja
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Litwa
 • Rosja (Obwód Kaliningradzki)

Państwa z którymi graniczy Polska, poza naszym zachodnim sąsiadem, Niemcami oraz Litwą to kraje słowiańskie, a więc posiadające wspólnych przodków Słowian – lud indoeuropejski, wspólną historię, podobny język, kulturę, wartości.

Ponadto mamy 2 kraje graniczące z Polską, które nie należą do kultury słowiańskiej. To oczywiście Niemcy, wieloletni rywal Polski z którym walczyliśmy o wpływy na zachodzie jak i Litwa, która przez wiele lat tworzyła razem z Polską Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Pomimo tak różnych relacji w przeszłości Polska i jej sąsiedzi to kraje, które żyją ze sobą w zgodzie. Wymiana handlowa jest bardzo intensywna, szczególnie w kierunku zachodnim, ożywione są też inne relacje społeczno-gospodarcze.

To z jakimi państwami graniczy Polska zostało ustalone w wyniku podziału mapy Europy po II wojnie światowej, rozpadzie Czechosłowacji oraz upadku ZSRR.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że to z iloma krajami graniczy Polska nie ulegnie w najbliższych latach zmianie, choć jak pokazują ostatnie wydarzenia, niektóre kraje mają zapędy do naruszania i zmieniania granic państwowych.

Sąsiedzi Polski – mapa

Poniżej mapa Polski i jej sąsiedzi, jak dobrze widzisz jest ich 7, jednak to co trudne do dojrzenia na pierwszy rzut oka, to przede wszystkim długość granic. Wydawać by się mogło, że najdłuższą granicą jest ta z Niemcami, jednak w rzeczywistości najdłuższą granicę mamy z Czechami.

Mapa Polski i sąsiadów to mapa konturowa, a więc taka, na której zaznaczone tyło przebiegu poszczególnych granic, bez wchodzenia w zbędne szczegóły.

sąsiedzi Polski na mapie

Sąsiedzi Polski – mapa konturowa

Mapa Polski i sąsiedzi nie zawsze wyglądała tak samo, w przeszłości granicę naszego kraju często ulegały zmianom. Przez długi okres naszego państwa w ogóle nie było na mapach, a podczas istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów Polska rozciągała się od Bałtyku po Morze Czarne.

Dziś sąsiedzi Polski na mapie to kwestia raczej stabilna i pewna. Nic nie wskazuje na to, że powstanie nowe państwo lub istniejący sąsiedzi Polski zmienią swoje granice.

Z jakimi państwami graniczy Polska – dokładna analiza

Skoro wiesz już z kim graniczy Polska to czas poznać przebieg granic nieco dokładniej. Dowiesz się tutaj, która z granic Polski jest najdłuższa, a która najkrótsza.

Zacznijmy od długości granic. Łączna długość granic Polski, razem z granicą morską to 3511 km.

Najkrótsza granica Polski to ta z Litwą, liczy zaledwie 104 km i obowiązuje od 1945 roku. Jak to możliwe Skoro Litwa powstał dopiero po rozpadzie ZSRR?

Chodzi o to, że ówczesna granicą polsko-radziecka przebiegała w dokładnie taki sposób jak najkrótsza granica Polski w dniu dzisiejszym.

Natomiast najdłuższa granicą Polski liczy 796 km i oddziela Polskę od Republiki Czech.

Skoro granice mamy omówione, wróćmy do państw które graniczą z Polską. Tym razem z podziałem na strony świata:

 • południowi sąsiedzi Polski to Czechy oraz Słowacja, łączna długość granic to odpowiednio 796 i 541 km
 • wschodni sąsiedzi Polski to Ukraina, Białoruś oraz Litwa, z granicami o długościach 535, 418 oraz 104 km
 • zachodni sąsiad Polski to oświacie Niemcy, z którymi łączy nas granicą o długości 467 km
 • na północy sąsiadem Polski jest Rosja oraz Morze Bałtyckie

Sąsiedzi Polski i ich stolice

Skoro znamy już sąsiadów Polski, wiemy ilu ich jest, jakie są to kraje, znamy przebieg granic to czas poruszyć temat sąsiedzi Polski i ich stolice. Stolice sąsiadów Polski to miasta o zróżnicowanej wielkości, które posiadają bogatą historię jednak sporo wycierpiały podczas II wojny światowej.

Dziś rozwijają się w stronę metropolii o światowym znaczeniu, jedne są bliżej osiągnięcia tego celu a drugie dalej. Największe sukcesy pod tym względem poczynił Berlin, który śmiało można uznać za miasto o znaczeniu międzynarodowym.

Poniżej sąsiedzi polski i stolice:

 • Niemcy – Berlin
 • Czechy – Praga
 • Słowacja – Bratysława
 • Ukraina – Kijów
 • Białoruś – Mińsk
 • Litwa – Wilno
 • Rosja – Moskwa

W przypadku Rosji, sąsiadem Polski jest jedynie jej eksklawa, czyli część terytorium państwa, które jest od niego oddzielone terytoriami innych krajów. W tym przypadku mowa o Obwodzie Kaliningradzkim, którego nieformalną stolicą jest Kaliningrad.

Wiesz już co graniczy z Polską, a dokładniej mówiąc jakie są to kraje, znasz ich stolice, przebieg polskich granic państwowych oraz ich podstawową charakterystykę.

Zwieńczeniem będzie mapa, która zobrazuje ci jak położeni są sąsiedzi polski ze stolicami. Mapka pozbawiona jest innych oznaczeń, tak żeby czarno na białym było widać, o których krajach jest mowa, czyli z jakimi państwami graniczy Polska.