Pierwiastek chemiczny na Ż

  • Żelazo (Fe)

De facto istnieje tylko jeden pierwiastek chemiczny na Ż i jest nim dość powszechnie występujące żelazo. Pierwiastek metaliczny, który pod względem masy jest najczęściej występującym pierwiastkiem na naszej planecie. Jest składnikiem skorupy ziemskiej oraz ważnym budulcem innych, skalistych planet z Układu Słonecznego.