Pierwiastek chemiczny na R

  • Rad (Ra)
  • Radon (Rn)
  • Ren (Re)
  • Rod (Rh)
  • Roentgen (Rg)
  • Rtęć (Hg)
  • Rubid (Rb)
  • Ruten (Ru)
  • Rutherford (Rf)

Szukając pierwiastka na R można natknąć się na rad – pierwiastek chemiczny na R odkryty przez Marię Skłodowską-Curie oraz jej męża Pierre’a Curie w 1898 roku, był używany w terapii nowotworowej obecnie jednak nie jest używany z powodu swojej dużej radioaktywności. Kolejnym pierwiastkiem na literę R jest rtęć – jedyny metal występujący w warunkach normalnych w stanie ciekłym, rtęć była wykorzystywana w termometrach lecz przez jej toksyczność nie jest już wykorzystywana w tym celu. Następnym pierwiastkiem na R jest przykładowo rubid – bardzo miękki metal o srebrzystobiałym kolorze, na powietrzu zapala się samorzutnie a w reakcji z wodą wybucha. rubid stosowany jest jako dodatek do pewnych gatunków szkła, komponent zegarów atomowych.