Pierwiastek chemiczny na K

  • Kadm (Cd)
  • Kaliforn (Cf)
  • Kiur (Cm)
  • Kobalt (Co)
  • Kopernik (Cn)
  • Krypton (Kr)
  • Krzem (Si)
  • Ksenon (Xe)

Pierwiastki na K to liczna grupa zawierająca 8 pierwiastków, którymi są na przykład takie pierwiastki jak: Kadm – srebrzysty czasami z odcienie niebieskim ma zastosowania w wielu dziedzinach w metalurgii, medycynie. energetyce, sztuce, fizyce jądrowej, Kaliforn – sztucznie wytworzony pierwiastek na literę K, który jest również najdroższym pierwiastkiem na świecie jego gram kosztuje 180 miliardów dolarów, używany jest w medycynie i do prześwietlania części samolotów oraz reaktorów w celu wykrycia usterek, Kopernik – jego nazwa pochodzi od nazwiska astronoma Mikołaja Kopernika, ten pierwiastek chemiczny na K został odkryty w Niemczech w 1996 roku.