Pierwiastek chemiczny na I

  • Ind (In)
  • Iryd (Ir)
  • Iterb (Yb)
  • Itr (Y)

Pierwiastki chemiczne na I: Ind – znalazł swe zastosowanie w elektrotechnice do w półprzewodnikach i do wytwarzania ekranów LCD, ciągle wzrasta zapotrzebowanie na ten pierwiastek na I, Iterb i Itr to dwa pierwiastki na literę I których nazwa wzięła się od szwedzkiej miejscowości Ytterby, istnieją również dwa inne pierwiastki, których nazwa wzięła się od tej miejscowości.