Pierwiastek chemiczny na B

  • Bar (Ba)
  • Berkel (Bk)
  • Beryl (Be)
  • Bizmut (Bi)
  • Bohr (Bh)
  • Bor (B)
  • Brom (Br)

Witamy na stronie pierwiastek na B. Dzięki przygotowanej liście pierwiastków na literę B znajdziesz odpowiedź na pytanie jaki jest pierwiastek na B. Pierwiastki chemiczne na B jakie się tu znajdują to między innymi Brom – jedynym niemetal występujący w normalnych warunkach w postaci cieczy, Beryl znajdujący swe zastosowanie w wielu dziedzinach np. w reaktorach jądrowych, broni jądrowej, aparatach rentgenowskich, w niektórych głośnikach. Beryl został również wykorzystany do wytworzenia zwierciadeł w Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba.