Państwa wysoko rozwinięte – cechy i przykłady

Kraje wysoko rozwinięte cechy i charakterystyka

Kraje wysoko rozwinięte, zwane również krajami uprzemysłowionymi lub krajami rozwiniętymi, to kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wysokim dochodzie narodowym na mieszkańca.

Oto kilka charakterystycznych cech krajów wysoko rozwiniętych – kraje wysoko rozwinięte i ich charakterystyka:

 • Wysoki poziom urbanizacji: Większość ludności krajów wysoko rozwiniętych mieszka w miastach, a nie na obszarach wiejskich.
 • Niskie bezrobocie: Kraje wysoko rozwinięte odznaczają się z reguły niskimi stopami bezrobocia, co oznacza, że ​​większość ludności ma pracę i jest zatrudniona.
 • Niski przyrost naturalny: Przyrost naturalny (różnica między narodzinami a zgonami) w krajach wysoko rozwiniętych jest niski ze względu na wysokie poziomy edukacji i dostępność środków antykoncepcyjnych oraz wysoki poziom zamożności i dobrobytu.
 • Wysoki poziom edukacji: W krajach wysoko rozwiniętych istnieją dobrze rozwinięte systemy edukacyjne, a wiele osób ukończyło wyższe uczelnie lub szkoły specjalistyczne.

W krajach wysoko rozwiniętych dominuje zatrudnienie w usługach, szczególnie tych najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo – lista

Wiemy już, że kraje wysoko rozwinięte to te o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wysokim poziomie życia. Kraje wysoko rozwinięte – przykłady:

 • Stany Zjednoczone – jeden z największych i najbogatszych krajów na świecie, z wysokim poziomem innowacyjności i rozwoju technologicznego.
 • Niemcy – jeden z liderów gospodarczych w Europie, z silnymi sektorami przemysłu i usług.
 • Japonia – kraj o wysokim poziomie rozwoju technologicznego i innowacyjności, z silnym przemysłem elektronicznym i motoryzacyjnym.
 • Wielka Brytania – druga gospodarka Europy z silnymi sektorami finansowym i usługowym.
 • Kanada – kraj o wysokim poziomie życia i rozwoju gospodarczego, z mocno rozwiniętym przemysłem i usługami.
 • Australia – bardzo mocno rozwinięte państwo z mocnym przemysłem i usługami oraz rozwiniętym sektorem rolniczym.
 • Singapur – mały, ale bardzo rozwinięty kraj azjatycki, z silnymi sektorami finansowymi, usługowymi i technologicznymi.
 • Hongkong – miasto-państwo o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego, z silnymi sektorami finansowymi i usługowymi.
 • Szwajcaria – jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, z bardzo wysokim poziomem życia. Światowe centrum finansowe.

Rozmieszczenie wysoko rozwiniętych państw na świecie

Najwięcej krajów wysoko rozwiniętych znajduje się w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Europie są to m.in.: Austria, Dania, Finlandia, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.

 • W Azji są to m.in.: Japonia, Singapur i Tajwan.
 • W Ameryce Północnej są to m.in.: Kanada i Stany Zjednoczone.

Oprócz wyżej wymienionych krajów, do wysoko rozwiniętych można zaliczyć takie państwa jak Australia i Nowa Zelandia, Izrael czy Korea Południowa.

Z kolei najmniejsza liczba krajów wysoko rozwiniętych znajduje się w Afryce. Żadne z afrykańskich państw nie spełnia kryteriów kraju wysoko rozwiniętego. Najwyższą lokatę pod tym względem zajmuje Egipt, który uznaje się za kraj średnio rozwinięty.

Wiemy już czym charakteryzują się kraje wysoko rozwinięte, teraz pora na sekcję najczęściej zadawanych pytań.

Państwa wysoko rozwinięte – FAQ

W krajach wysoko rozwiniętych surowcowe okręgi poddawane są restrukturyzacji?
Tak, w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej czy Japonia, okręgi surowcowe często podlegają restrukturyzacji, ponieważ zmieniają się warunki gospodarcze i technologiczne. Restrukturyzacja może obejmować zmiany w sposobie wydobycia surowców, modernizację lub unowocześnienie istniejących zakładów przemysłowych bądź też budowę nowych zakładów z wykorzystaniem najnowszych technologii.

1. Dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych jest niski przyrost naturalny?

Przyrost naturalny jest niski w krajach wysoko rozwiniętych również ze względu na wysoki poziom edukacji i powszechną dostępność środków antykoncepcyjnych, co prowadzi do niższej liczby ciąż i mniejszej liczby dzieci na rodzinę.

Wysoki poziom zamożności i dobrobytu oraz lepsze warunki bytowe przyczyniają się do niższego przyrostu naturalnego, ponieważ ludzie decydują się na mniejszą liczbę dzieci ze względu na koszty ich utrzymania i chęć zapewnienia im lepszego startu w życiu. Niski przyrost naturalny jest również skutkiem starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych. Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia i spadkiem liczby urodzeń, ludność staje się coraz starsza, co prowadzi do niższego przyrostu naturalnego.

2. W krajach wysoko rozwiniętych największy udział w PKB mają?

W krajach wysoko rozwiniętych największy udział w PKB mają najczęściej usługi, bądź wysoko wyspecjalizowany przemysł. Sektor usługowy obejmuje różne działalności, takie jak handel detaliczny, usługi finansowe, transport, turystyka, opieka zdrowotna i edukacyjna.

W wielu krajach wysoko rozwiniętych sektor usługowy stanowi największą część PKB i zapewnia zatrudnienie dla większości mieszkańców.

3. Dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych swój renesans przeżywa transport szynowy?

Transport szynowy jest jednym z głównych środków transportu w wysoko rozwiniętych krajach, ponieważ ma wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami transportu.

Po pierwsze, transport szynowy jest bardziej ekologiczny niż transport samochodowy czy lotniczy, ponieważ emituje mniej dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to szczególnie ważne w kontekście ochrony środowiska i walki z zmianami klimatycznymi.

Po drugie, transport szynowy jest bardziej wydajny niż inne rodzaje transportu, ponieważ pociągi mogą przewozić duże ilości towarów lub pasażerów na długich dystansach w krótkim czasie.

Po trzecie, transport szynowy jest bardziej bezpieczny niż transport samochodowy, ponieważ ryzyko wypadków jest znacznie niższe.

Ponadto, w wielu krajach wysoko rozwiniętych istnieją dobrze rozwinięte sieci transportu szynowego, co ułatwia komunikację między różnymi obszarami i umożliwia szybkie i wygodne przemieszczanie się. Wszystko to sprawia, że transport szynowy jest coraz popularniejszym wyborem w wielu krajach wysoko rozwiniętych.

4. W krajach wysoko rozwiniętych najwięcej wody zużywa przemysł?

W wielu krajach wysoko rozwiniętych przemysł jest jednym z głównych odbiorców wody, jednak nie jest to regułą. Wiele zależy od rodzaju przemysłu dominującego w danym kraju.

Przemysł może zużywać duże ilości wody w procesach produkcyjnych, takich jak mycie maszyn i urządzeń, chłodzenie procesów technologicznych, itp. W zależności od rodzaju przemysłu zużycie wody może stanowić znaczącą część całkowitego zużycia w kraju.

Jednak w wielu krajach wysoko rozwiniętych przemysł nie jest największym odbiorcą wody. W niektórych krajach najwięcej wody zużywają gospodarstwa domowe. Inni ważni odbiorcy wody to rolnictwo.

5. Dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych spada zatrudnienie w rolnictwie?

W krajach wysoko rozwiniętych zatrudnienie w rolnictwie spada głównie z powodu postępu technologicznego i automatyzacji. Maszyny i urządzenia rolnicze są coraz bardziej wydajne, co pozwala na zmniejszenie potrzeby zatrudnienia ludzi do wykonywania prac rolniczych. Wraz ze wzrostem wydajności rolnictwa, potrzeba mniej pracowników, aby wyprodukować tę samą ilość produktów rolnych.

Ponadto, w krajach wysoko rozwiniętych istnieje tendencja do przenoszenia produkcji rolnej do krajów o niższych kosztach pracy, co również prowadzi do spadku zatrudnienia w rolnictwie w tych krajach. W rezultacie, wiele osób przechodzi do innych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł, usługi lub handel, w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i wyższych zarobków.

Oprócz tych czynników, zmiana struktury demograficznej w krajach wysoko rozwiniętych, taka jak starzenie się społeczeństwa, również przyczynia się do spadku zatrudnienia w rolnictwie, ponieważ coraz mniej młodych ludzi wybiera tę branżę zawodową.

6. Czy Polska jest krajem wysoko rozwiniętym?

Tak, Polska jest uważana za kraj wysoko rozwinięty. Wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego (Human Development Index, HDI) – międzynarodowy miernik rozwoju, który uwzględnia 3 kryteria: długość życia, poziom oświaty i dochód narodowy brutto na mieszkańca. W 2021 roku Polska zajęła 29. miejsce na świecie pod względem HDI.

7. Czy kraje wysoko rozwinięte handlują produktami wysoko przetworzonymi?

Tak, kraje wysoko rozwinięte często handlują produktami wysoko przetworzonymi. Ich przemysł jest w stanie wytwarzać wysoko przetworzone produkty za pomocą zaawansowanych technologii i maszyn. Handel takimi produktami jest ważnym elementem ich gospodarek i stanowi istotne źródło dochodów.