Kraje w NATO – jakie państwa są w NATO w 2024 roku?

NATO – jakie kraje należą do Paktu Północnoatlantyckiego?

Państwa członkowskie NATO, czyli kraje należące do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to grupa krajów, które wyznają zasadę, że atak zbrojny na któreś z państw członkowskich oznacza napaść na wszystkie pozostałe.

Kraje należące do NATO to obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym.

Państwa NATO to stwierdzenie, które możemy usłyszeć już o 4 kwietnia 1949 roku, czyli dnia w którym 12 państw utworzyło Pakt Północnoatlantycki. W kolejnych latach dołączały do niego następne kraje, między innymi Polska w 1999, Chorwacja w 2007, Czarnogóra w 2017.

Ostatni raz kraje NATO zwiększyły swoją liczebnością w 2020 kiedy to w jego szeregi wstąpiła Macedonia Północna.

Czy Ukraina jest w NATO? NIE

Ukraina nie należy do NATO, jednak w ostatnich latach trwały wstępne rozmowy nad przyjęciem tego państwa do sojuszu. A czy Rosja jest w NATO? Rosja również nie należy do NATO.

Kraje należące do NATO – członkowie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Poniżej w łatwy i przejrzysty sposób sprawdzisz jakie państwa należą do NATO. Pomoże w tym zarówno lista jak i mapa polityczna z wyszczególnionymi członkami NATO.

Kraje w NATO (30 państw):

 • Belgia
 • Kanada
 • Dania
 • Francja
 • Islandia
 • Włochy
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone
 • Grecja
 • Turcja
 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Czechy
 • Węgry
 • Polska
 • Bułgaria
 • Estonia
 • Łotwa
 • Litwa
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Albania
 • Chorwacja
 • Czarnogóra
 • Macedonia Północna

NATO – jakie kraje i a czym polega sojusz?

Kraje w NATO należą do sojuszu wojskowego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie systemy bezpieczeństwa zbiorowego. Najważniejszym z punktu widzenia obronności jest artykuł 5, który mówi, że atak zbrojny na jakiegokolwiek członka NATO jest równoznaczny z atakiem na cały sojusz.

Ważnymi zadaniami jakie powinny wypełniać państwa przynależące do NATO jest:

 • rozwijanie przyjaznych, opartych na pokoju relacji międzynarodowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo własnego kraju oraz innych państw NATO,
 • rozwijanie krajowych sił zbrojnych.

W myśl założeń NATO jest fundamentem bezpieczeństwa i pokoju w Europie, zapewnia środki do obrony i odstraszania przed atakami na członków NATO oraz dba o rozwój bezpieczeństwa międzynarodowego.

Prawie wszystkie kraje w NATO leżą w Europie (27 z 30), dodatkowo Turcja jest państwem europejsko-azjatyckim, a USA oraz Kanada to kraje amerykańskie.

Jakie państwa są w NATO – podsumowanie

A zatem wiesz już jakie państwa są w NATO, gdzie się znajdują oraz ile ich jest. Ta wiedza może przydać Ci się w szkole czy na uczelni, może podczas rozwiązywania krzyżówek, podczas udziału w quizach czy teleturniejach.

Posiadając wiedzę jakie kraje należą do NATO możesz też zabłysnąć w towarzystwie, szczególnie tym, które pasjonuje się geografią czy stosunkami międzynarodowymi.