Państwa autorytarne na świecie – obecnie i w przeszłości

Cechy państwa autorytarnego

Najlepiej zachowanych tak postawione pytanie odpowie nam słownikowe wytłumaczenie czym jest państwo autorytarne. Definicja tego określenia mówi, że autorytarne państwa to takie, które

Oto kilka cech wyróżniających państwa autorytarne:

 • Ograniczenie wolności słowa i prasy: W państwach autorytarnych wolność słowa i prasy jest ograniczona lub całkowicie zakazana. Często panują tam cenzura i propaganda, a media są kontrolowane przez rząd lub przez osoby z nim związane.
 • Brak demokracji: W państwach autorytarnych nie ma demokratycznych wyborów lub są one tylko iluzoryczne. Władza jest skupiona w rękach jednego lidera lub grupy osób, a obywatele nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez rząd.
 • Korupcja i brak transparentności: W państwach autorytarnych korupcja jest powszechna, a brak transparentności w działaniach rządu jest normą.
 • Represje i prześladowania: W państwach autorytarnych obywatele mogą być prześladowani za swoje poglądy polityczne lub za próby organizowania się w opozycji do rządu. Często są stosowane represje wobec osób, które sprzeciwiają się władzy lub krytykują ją.
 • Brak praw obywatelskich: W państwach autorytarnych obywatele często nie mają takich praw, jak prawo do swobodnych zgromadzeń, prawo do sądu czy prawo do sprawiedliwego procesu.
 • Kontrola nad społeczeństwem: W państwach autorytarnych rząd często stosuje różne metody kontroli nad społeczeństwem, takie jak inwigilacja, szpiegostwo czy stosowanie służb bezpieczeństwa.

Państwa autorytarne przykłady obecnie

Jakie są państwa autorytarne obecnie? Przykłady obecnie istniejących państw autorytarnych to:

 • Chiny – władza w tym kraju jest skoncentrowana w rękach Komunistycznej Partii Chin i jej przywódcy, a opozycja polityczna jest zdecydowanie tłumiona. Wolność słowa i dostęp do informacji są ograniczone, a media są kontrolowane przez rząd.
 • Rosja – władza w Rosji jest skoncentrowana w rękach prezydenta Władimira Putina i jego bliskich współpracowników. Opozycja polityczna jest ograniczona, a media są kontrolowane przez rząd lub przez osoby bliskie władzy.
 • Arabia Saudyjska – w kraju tym władza jest skoncentrowana w rękach rodziny królewskiej, a opozycja polityczna jest tłumiona. Wolność słowa i dostęp do informacji są ograniczone, a media są kontrolowane przez rząd.
 • Iran – po rewolucji irańskiej w 1979 roku Iran stał się republiką islamską. W praktyce państwem religijnym, gdzie islam jest podstawą prawa. Władzę sprawuje władca absolutny, który jest wybierany dożywotnio.
 • Afganistan – pod przywództwem talibów rząd jest państwem religijnym, z władzą polityczną skoncentrowaną w rękach najwyższego przywódcy i jego duchownych doradców.
 • Białoruś – Łukaszenko stoi na czele autorytarnego rządu i często jest określany przez media mianem “ostatniego dyktatora Europy”. Wybory nie są uważane za wolne i uczciwe przez międzynarodowych obserwatorów. Przeciwnicy reżimu są represjonowani, a wolność słowa nie istnieje.

Lista zawierająca państwa autorytarne obecnie jest zdecydowanie dłuższa, a poniższe zestawienie zawiera tylko najciekawsze przykłady. Poniżej inne państwa, które można uznać za całkowicie lub częściowo autorytarne, na dzień pisania tego wpisu.

Inne państwa autorytarne, istniejące obecnie to m.in.:

 • Angola
 • Kambodża
 • Republika Konga
 • Kuba
 • Laos
 • Korea Północna
 • Oman
 • Arabia Saudyjska
 • Syria
 • Uganda
 • Zimbabwe

Państwa autorytarne – przykłady historyczne

Państwa o ustroju autorytarnym istniejące w przeszłości to na przykład:

 • II RP pod rządami Józefa Piłsudskiego – Polska Rzeczpospolita Ludowa (II RP) pod rządami Józefa Piłsudskiego to okres w historii Polski od 1926 do 1935 roku, kiedy Józef Piłsudski pełnił funkcję Naczelnika Państwa i szefa rządu. Piłsudski miał miał szerokie uprawnienia konstytucyjne i mógł mieć duży wpływ na decyzje polityczne.
 • Włochy Benito Mussoliniego – Mussolini był dyktatorem i założycielem partii faszystowskiej. Wprowadził rząd autorytarny i używał przemocy, aby utrzymać swoją pozycję i kontrolować społeczeństwo. Zorganizował szeroko zakrojoną kampanię indoktrynacji i propagandy, aby promować ideologię faszyzmu i umacniać swoją władzę.
 • Związek Radziecki – państwo komunistyczne, tzw. autorytaryzm socjalny, w którym władzę sprawowała partia komunistyczna i jej przywódca. Za autorytarne uznaje się wszystkie kraje socjalistyczne związane z ZSSR.
 • Dyktatura Pinocheta w Chile – państwo autorytarne, w którym władzę sprawował generał Augusto Pinochet po przeprowadzeniu przewrotu i przejęciu władzy w 1973 roku. Pinochet stosował represje wobec swoich przeciwników politycznych i opozycji. Prowadził kampanię terroru i stosowały przemoc, aby utrzymać swoją władzę i kontrolować społeczeństwo.
 • Dyktatura Trujillo na Dominikanie – państwo autorytarne, w którym władzę sprawował Rafael Trujillo od 1930 do 1961 roku, kiedy to został zamordowany. Stosował terror i przemoc, ale przeprowadził również reformy, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego, ale także do rozrostu biurokracji i korupcji.
 • Dyktatura Franco w Hiszpanii – Franco przejął władzę po wojnie domowej w 1939 roku i sprawował ją aż do śmierci w 1975 roku. Jego rządy były okresem terroru i braku wolności słowa. Jego polityka ekonomiczna miała zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla Hiszpanii. Po śmierci Franco Hiszpania przeszła proces demokratyzacji, stając się krajem demokratycznym.
 • Dyktatura w koloniach europejskich – w wielu koloniach, władzę sprawowały autorytarne rządy kolonialne, które represjonowały miejscową ludność i zabraniały swobody wyrażania poglądów i nie dopuszczały miejscowych do decydowania o losach danej kolonii.

Podobne wpisy