Najwyższy szczyt Australii i Oceanii – jaka jest największa góra Australii?

Najwyższej góry w Australii i Oceanii

W tym wpisie poznamy najwyższe szczyty Australii, czyli kontynentu z najniższym szczytem należącym do Koronie Ziemi. Należy przy tym rozróżnić pojęcie Australia (kontynent) oraz Australia i Oceania. To drugie pojęcie jest szersze i obejmuje poza kontynentalną Australią, Nową Zelandią i Tasmanią także przybrzeżne wyspy, część wyspy Nowa Gwinea, aż po Mikronezję.

Jest to istotne z tego względu, że największa góra Australii, traktowanej jako kontynent liczy 2228 m n.p.m. z kolei najwyższy szczyt Australii i Oceanii jest ponad dwukrotnie wyższy.

  • Najwyższy szczyt Australii to Góra Kościuszki licząca 2228 m n.p.m.
  • Najwyższa góra w Australii i Oceanii to Jaya położona na wyspie Nowa Gwinea, liczy 4884 m n.p.m.

Największa góra w Australii – Góra Kościuszki

Najwyższy szczyt Australii, a dokładniej mówiąc najwyższy punkt jej lądowej części to leżącą w paśmie Alp Australijskich Góra Kościuszki. Wysokość tego szczytu to 2228 m n.p.m. co czyni ją najniższym szczytem na liście tzw. Korony Ziemi.

Góra Kościuszki została tak nazwana przez Pawła Edmunda Strzeleckiego, polskiego podróżnika, badacza i odkrywcę, co miało miejsce w XIX wieku. Strzelecki to pierwszy Polak, który okrążył ziemię w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty poza Australią.

Strzelecki był też pierwszym zdobywcą Góry Kościuszki, co było możliwe ze względu na stosunkowo łatwe podejście i względnie niską wysokość nad poziomem morza.

Jednak najwyższe szczyty Australii znajdują się poza jej lądową częścią, na wyspach. A najwyższy szczyt Oceanii leży na Wyspie Nowa Gwinea, poznajmy go teraz trochę dokładniej.

Najwyższy szczyt Oceanii – Jaya

Z kolei czymś zupełnie innym jest najwyższy szczyt Oceanii, traktowanej jako część świata a nie osobny kontynent. W tym rozumienia za Oceanię uznaje się część wysp należących do Azji a część do Australii.

Szczególnym przypadkiem jest wyspa Nowa Gwinea, która przez jednych badaczy uznawana jest za granicę między kontynentami, a przez drugich za część Azji.

Jednak abstrahując od tych rozważań na wspomnianej wyspie znajduje się najwyższy szczyt tej części świata, czyli góra Jaya o wysokości 4 884 m n.p.m.

Wejście na szczyt jest z wielu względów utrudnione. Po pierwsze szczyt znajduje się w dżungli a żeby do niego dotrzeć potrzeba 4-7 dni marszu przez las tropikalny. Po drugie zbocza są bardzo strome i miejscami pokryte lodem.

Fakt, że jest to przedostatni zdobyty szczyt Korony Ziemi (13 lutego 1962) tylko potwierdza ten stan rzeczy.

Inne góry w Australii i Oceanii

Poza Górą Kościuszki, która należy do Alp Australijskich oraz szczytem Jaya, który znajduje się w obrębie Gór Śnieżnych w Australii i Oceanii możemy wyróżnić takie pasma i łańcuchy górskie jak:

  • Wielkie Góry Wododziałowe i wschodzie Australii, których najwyższym punktem jest wspomniana Góra Kościuszki. Alpy Australijskie są pasmem górskim w obrębie tego łańcucha.
  • W Centralnej części kontynentu australijskiego znajdują się Góry Musgrave oraz Góry Macdonella. Najwyższym szczytem tych gór jest Mount Zeil (1531 m n.p.m.).
  • W zachodniej części Australii położone są Góry Hamersley z najwyższym szczytem Mount Meharry (1249 m n.p.m.).
  • Dodatkowo w Nowej Zelandii znajdują się Alpy Południowe, których najwyższym punktem jest Góra Cooka wznosząca się na 3724 m n.p.m.
  • Na wyspie Nowa Gwinea leżą Góry Centralne, których najwyższym punktem jest Jaya 4884 m n.p.m. W obrębie tego łańcucha można wydzielić jeszcze Góry Bismarcka, Góry Owena Stanleya, Góry Wiktora Emanuela, Hindenburg Wall, Kratke oraz Star Mountains.
  • Dodatkowo na terenie Papui-Nowej Gwinei możemy wyróżnić Góry Nadbrzeżne z maksymalnym punktem Mount Boising 4125 m n.p.m.