5 największych religii świata

Największe religie na świecie

Poniżej przedstawiamy liczbę wyznawców danej religii oraz informację jaki % światowej populacji stanowią. Najliczniejsze religie świata, według liczby aktywnych wyznawców to:

 • chrześcijaństwo – 2,2 mld (32%)
 • islam – 1,6 mld wyznawców (23%)
 • hinduizm – 1 mld (15%)
 • buddyzm – 500 mln (7%)
 • wierzenie lokalne – 400 mln (6%)

Trzy największe religie świata (chrześcijaństwo, islam oraz hinduizm) obejmują aż 70% wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej, czyli około 6 miliardów osób. To zdecydowanie najliczniejsze religie na świecie, każda z nich ma co najmniej miliard wyznawców.

Na pozostałych miejscach znajdują się zdecydowanie mniej liczne religie, spośród których tylko buddyzm i wierzenia lokalne mają prawie 500 mln wyznawców.

Do znaczących pod kątem liczebności religii zaliczyć można także:

 • sikhizm – 26 mln (0,4%)
 • judaizm – 15 mln (0,2%)
 • bahaizm – 6 mln (0,1%)

Warto też zaznaczyć, że stosunkowo duża liczba mieszkańców nie wyznaje żadnej religii i uznaje się za ateistów. Za osoby niereligijne uznaje się 16% populacji, co daje około 1 mld osób na całym świecie, a ich liczba z roku na rok jest coraz większa.

Największe religie na świecie – metodologia

Jeśli chodzi o pozycję numer 5 to umieściliśmy na niej szeroko rozumiane wierzenia lokalne i ludowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to tak naprawdę piąta największa religia na świecie, bo tych wierzeń są setki, jeśli nie tysiące, w różnych krajach.

Gdyby potraktować każdą oddzielnie mielibyśmy tu wiele religii oraz wierzeń, które są od siebie diametralnie różne. Jednak ze względu na podobieństwo na poziomie definicyjnym uznaliśmy, że zsumujemy liczbę wyznawców tych religii, uznając ją za 5 największą religię na świecie.

Gdyby odrzucić to rozumowanie, 5 miejsce, jako najludniejsza religia na świecie zajmowałby sikhizm.

A dlaczego w zestawieniu nie ma, bardzo znanej religii jaką jest judaizm, którego wyznawców nazywa się Żydami? Z powodu liczebności, choć ta religia jest powszechnie znana, szczególnie w Polsce, to liczba jej wyznawców wynosi zaledwie niecałe 15 mln.

W skali świata i na tle innych największych religii oraz wyznań to zbyt mało, aby znaleźć się w TOP 5, wyznawcy judaizmu stanowią 0,2% populacji świata.

Największa religia świata – chrześcijaństwo

Zdecydowanie największa religia świata to chrześcijaństwo, która liczy ponad 2,2 mld wyznawców na całym świecie. Religia ta oparta jest na życiu i naukach Jezusa Chrystusa, powstała w I w n.e. a jej korzenie znajdują się w judaizmie.

Podstawami wiary są:

 • jeden Bóg w trzech osobach Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty,
 • Jezus to Mesjasz, który przybył na Ziemię, aby zbawić świat,
 • miłości Boga oraz bliźniego (w tym nieprzyjaciół),
 • podstawowymi zasadami etycznymi jest Dekalog – 10 przykazań bożych,
 • po śmierci wiernych czeka Sąd Ostateczny.

Największa religia na świecie obejmuje liczne wyzwania, które powstały na przestrzeni 2000 lat istnienia chrześcijaństwa. Do największych odłamów należą:

 • kościół rzymskokatolicki (katolicy),
 • kościół prawosławny
 • kościoły protestanckie, do których należy
  • luteranizm
  • kalwinizm
  • anglikanizm
  • metodyzm
  • kościół zielonoświątkowy
  • Adwentyści Dnia Siódmego
  • kościół chrystusowy
  • Baptyści
  • kościół prezbiteriański

Każde z tych wyznań zalicza się do chrześcijaństwa, niemniej jednak różnice pomiędzy poszczególnymi z nich mogą być znaczące. Dla przykładu Adwentyści Dnia Siódmego za dzień święty uznają sobotę i głoszą konieczność dbania o ciało, które jest świątynią ducha.

Kościół zielonoświątkowy nie uznaje papieża ani kultu Maryi i świętych. Z kolei w anglikanizmie, król i królowa sprawują władzę zwierzchnią, a w kalwinizmie dominuje surowość i prostota obrzędów oraz świątyń.

Biorąc pod uwagę podział chrześcijaństwa i każdy jego odłam są to najliczniejsze religie świata. A jaka religia zajmuje drugie miejsce?

Druga największa religia świata – islam

Druga największa religia na świecie to islam, który został założony w VI w n.e. przez Mahometa, który przyjął niektóre prawdy Żydów i Chrześcijan oraz uzupełnił je o swoje dodatkowe. Islam, podobnie jak chrześcijaństwo wyznaje wiarę w jednego Boga, a więc dwie największe religie świata są religiami monoteistycznymi.

Obecnie na świecie jest około 1,6 mld muzułmanów.

Muzułmanie wierzą w Allaha, anioły, księgi objawione, życie pozagrobowe oraz proroków, którymi byli m.in. Abraham, Jezus czy Mahomet.

Świętą księgą islamu jest Koran, który zawiera prawdy wiary oraz przepisy regulujące nie tylko życie religijne, ale także społeczne. Wiele zasad jest opisana w bardzo szczegółowy sposób. Przykładowo muzułmanie nie mogą spożywać wieprzowiny, uznając to mięso za nieczyste.

Trzecia najludniejsza religia na świecie – hinduizm

Hinduizm to określenie na grupę powiązanych ze sobą wyznań, które powstały na Półwyspie Indochińskim około 2000 lat przed naszą erą. Obecnie na świecie jest około miliard wyznawców tej religii.

Hinduizm to największa na świecie religia religia politeistyczna (wiara w wielu bogów). Wyznawcy tej religii wierzą w Brahmę, który przyjmuje różne wcielenia. Trójcą najważniejszych bogów są:

 • Brahma – odpowiedzialny za stworzenie świata,
 • Śiwa – symbolizuje siłę zniszczenia, ale też odrodzenia
 • Wisznu – obrońca, bóstwo podtrzymujące życie

Hinduizm wierzy w karmę, czyli los i przeznaczenie, reinkarnację, czyli wędrówkę dusz po śmierci – zmarły odradza się ponownie pod inną postacią (człowieka lub zwierzęcia) w zależności od uczynków i grzechów jakie popełnił w poprzednim życiu.

Podsumowanie

Podsumowując, znamy już 5 największych religii świata, wiemy ilu liczą wyznawców oraz jakie dodatkowe kryteria przyjęliśmy, aby stworzyć to zestawianie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że religie lokalne z całego świata traktujemy jako jedną, co ustanawia ją 5 najliczniejszą religią świata.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że znaczny udział stanowią osoby niereligijne, ateiści czy agnostycy, czyli osoby uważające, że obecny poziom wiedzy nie pozwala stwierdzić czy Bóg istnieje. Jednocześnie nie mają też dowodów na to, że Boga nie ma.

Teraz, kiedy padnie polecenie “wymień główne religie świata” nie będziesz miał już problemu ani wątpliwości jakie są największe religie na świecie, jak się nazywają oraz ilu mają wyznawców.