Przez ile państw przepływa Dunaj, gdzie płynie Dunaj?

Przez jakie państwa przepływa Dunaj, przez ile państw przepływa Dunaj?

Zapewne chcesz dowiedzieć się przez ile państw przepływa Dunaj, jedna z największych rzek w Europie oraz poznać jakie są to kraje.

Jeśli nie masz czasu lub nie chcesz czytać całego artykułu to damy odpowiedź od razu: Dunaj przepływa przepływa przez 10 krajów europejskich, a począwszy od źródła po ujście są to:

 • Niemcy
 • Austria
 • Słowacja
 • Węgry
 • Chorwacja
 • Serbia
 • Bułgaria
 • Mołdawia
 • Ukraina
 • Rumunia

przez jakie państwa przepływa Dunaj

Jak łatwo zauważyć źródła tej liczącej 2888 km rzeki znajdują się w Niemczech a ujście na terenie Rumuni. Jeśli informacja przez jakie kraje przepływa Dunaj ci nie wystarcza i chcesz poznać lepiej tę rzekę to zapraszamy do dalszej części wpisu.

Dunaj – przez jakie kraje płynie ta potężna rzeka?

Dunaj jest drugą najdłuższą rzeką Europy, która liczy 2888 km. Pierwsze miejsce zajmuje Wołga, która jest o 643 km dłuższą. Niemniej Dunaj pozostaje jedna z najważniejszych rzek w rozwoju wielu europejskich krajów, a obecnie jest ważną częścią ekosystemu, razem z potężną deltą, którą tworzy na terenie Rumunii.

Można śmiało powiedzieć, że Dunaj łączy i dzieli. Łączy dzięki temu, że był i nadal jest ważnym kanałem transportowym dla ludzi i towarów. To także rzeka która przepływa przez kraje słowiańskie, anglo-saskie, byłego blogu wschodniego i zachodniego. Jednocześnie wyznacza duże obszary geograficzne, na południe od Dunaju mamy Półwysep Bałkański.

przez jakie stolice przepływa Dunaj - Bratysława
Dunaj w Bratysławie

Dunaj – przez jakie państwa przepływa i jaką rolę odgrywa?

Z wielu względów jest to bardzo ważna rzeka na mapie Europy, a jest tak chociażby dlatego, że Dunaj:

 • na odcinku 1070 km tworzy międzypaństwowe granicę (słowacko-węgierską, chorwacko-serbską, część granicy Rumunii z Serbią, Bułgaria, Mołdawią i Ukrainą)
 • był i nadal jest ważnym szlakiem transportowym. To m.in. dzięki wodom Dunaju Turcy łatwo dotarli pod Wiedeń, wyprawy krzyżowe również korzystały z tego szlaku.
 • wyznaczał granice między wpływami kultury wschodniej i zachodniej

W 1948 r. powstała Komisja Dunajska, zrzeszająca wszystkie kraje przez które przepływa Dunaj. Uznano ja za rzekę międzynarodową, a Komisja strzeże m.in. wolności żeglugi i równego traktowania wszystkich żeglujących.

Dunaj zaczyna swój bieg na południu Niemiec i płynie przez niemieckie landy na długości 687 km, przecinając niejako południe Niemiec z zachodu na wschód. Następnie przecina północną część Austrii (357 km) i krótkim odcinkiem przepływa Słowację (22 km). Następnie kieruje się na Węgry (417 km), Chorwację (137 km), Serbię (587 km).

Tym sposobem Dunaj dociera do Rumunii, przez którą toczy swe wody najdłużej, bo na odcinku aż 1075 km. W międzyczasie przepływając przez Bułgarię, Mołdawię oraz Ukrainę.

Można też powiedzieć, że kraje na południe od Dunaju to kraje bałkańskie. A więc rzeka ta odgrywa ważną rolę graniczną, wyznacza niejako granicę kulturową.

przez jakie stolice przepływa Dunaj - Budapeszt
Dunaj w Budapeszcie

Przez jakie stolice przepływa Dunaj?

Żeby podkreślić jak ważną rzeką dla Europy jest Dunaj dodajmy, że przepływa on przez wiele mniejszych i większych miast, w tym przez stolice Europy. Nad Dunajem leżą 4 stolice, a są to:

Poza stolicami nad Dunajem leżą inne duże miasta takie jak austriacki Linz, serbski Nowy Sad czy rumuński Gałacz.

przez jakie stolice przepływa Dunaj - Wiedeń
Dunaj w Wiedniu

Przez jakie kraje płynie Dunaj – podsumowanie

Liczymy, że już dobrze wiesz przez ile państw przepływa Dunaj oraz jakie są to kraje. Z jednej strony nie jest ich dużo, bo tylko 10, co w porównaniu z nauką wszystkich państw Europy oraz ich stolic wydaje się drobnostką. Jednak z drugiej 10 państw i jedna rzeka, to rezultat, którym może się pochwalić niewiele cieków wodnych na świecie.

przez jakie stolice przepływa Dunaj - Bukareszt
Przez jakie stolice przepływa Dunaj – Bukareszt