Kraje Pierwszego i Drugiego Świata – Pierwszy i Drugi Świat

Co to jest Pierwszy Świat?

Określenie kraje pierwszego świata powstało w czasie zimnej, wojny w odniesieniu do państw kapitalistycznych przede wszystkim w Europie, Ameryce Północnej oraz Australii.

Państwa pierwszego świata były blokiem przeciwstawnym do tzw. Drugiego Świata, czyli krajów komunistycznych z ZSRR na czele. Wyróżniały się zasadami panującymi w gospodarce i życiu społecznym, a przede wszystkim:

 • panowała w nich gospodarka wolnorynkowa
 • niskim udziałem państwa w regulowaniu gospodarki
 • dominacją własności prywatnej

Gospodarki państw pierwszego świata lepiej się rozwinęły, a poziom życia mieszkańców był zdecydowanie wyższy niż w Drugim i Trzecim Świecie.

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym państwa Drugiego Świata upodobniają się do krajów należących do Świata Pierwszego.

Na mapie Pierwszy Świat to kolor niebieski, czerwony to Drugi Świat, a zielony Trzeci Świat.

Pierwszy Świat, Drugi i Trzeci - kraje
Źródło: Autorstwa Canuckguy, Ipankonin, et al. – Based on , according to Thomas Bauske: Seydlitz-Diercke Geographie 12. Schroedel, Braunschweig 2010, ISBN 978-3-14-151012-6. (german schoolbook), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11847946

Lista krajów Pierwszego Świata

To które państw tworzyły tzw. pierwszy świat doskonale widać na przykładzie powyższej mapki, na której kraje 1 świata oznaczone są kolorem zielonym. Należą do nich:

 • kraje Europy Zachodniej
 • kraje skandynawskie
 • Grecja
 • Turcja
 • Izrael
 • Australia
 • Nowa Zelandia
 • Japonia
 • Korea Południowa
 • Stany Zjednoczone
 • Kanada

Czym są kraje Drugiego Świata?

Określenie kraje drugiego świata funkcjonowało w czasie zimnej wojny i odnosiło się przede wszystkim do ZSRR oraz państw znajdujących się w ich bezpośrednim polu oddziaływania, a więc Europy Wschodniej oraz niektórych krajów azjatyckich. Za kraj drugiego świata uznawano także Kubę czy Albanię.

Poznajmy teraz kraje 2 świata – lista wszystkich państw zaliczanych do tego grona znajduje się poniżej.

Państwa Drugiego Świata – lista

Za państwa drugiego świata uznawano przede wszystkim kraje Europy Wschodniej i Azji a były to:

 • NRD
 • Polska
 • Czechosłowacja
 • Węgry
 • Rumunia
 • Bułgaria
 • Albania
 • ZSRR
 • Mongolia
 • Chiny
 • Korea Północna
 • Wietnam

Jedynym krajem określanym jako drugi świat znajdującym się poza Europą i Azją była Kuba.