Czym jest Maghreb? Poznaj kraje Maghrebu

Maghreb – co to jest?

Maghreb to określenie powstałe w średniowieczu, stosowane przez Arabów w stosunku do części północno-zachodniej Afryki. Historycznie za państwa Maghrebu uznawano:

  • Maroko
  • Algieria
  • Tunezja

Natomiast kraje Maghrebu obecnie to szersza lista odnosząca się dodatkowo do:

  • Libii
  • Mauretanii
  • Sahary Zachodniej

Tradycyjnie termin Maghreb odnosił się do obszaru wokół łańcucha górskiego – Atlas – najwyższych gór w Afryce Północnej oraz przybrzeżnych nizin Maroka, Algierii i Tunezji. Zamieszkiwali go Berberowie, których nazywano także Maghrebami bądź Maurami.

Etymologicznie słowo “Maghreb” oznacza zarówno obszar na zachodzie, jak i miejsce, w którym zachodzi słońce. Jest ono przeciwstawne do słowa “Maszrek” co oznacza obszar na wschodzie, miejsce gdzie Słońce wschodzi.

Jakie są państwa Maghrebu?

Państwa Maghrebu są zamieszkane głównie przez ludy pochodzenia arabskiego i berberyjskiego. Historycznie Maghreb był domem dla stosunkowo dużej społeczności żydowskiej, która istniała przed wprowadzeniem i nawróceniem regionu na islam w VII wieku.

Znaczne piętno na regionie odbili Europejczycy – głównie Hiszpanie i Francuzi. W średniowieczu Ci pierwsi przymusowo nawracali rdzennych mieszkańców Maghrebu na wiarę katolicką.

W późniejszym okresie do Maghrebu napłynęło wielu Turków. Z południowych obszarów przesiedlili mieszkańcy Czarnej Afryki. Kraje Maghrebu są zatem mieszanką wielu kultur i narodów.

W 2021 roku cały Maghreb, czyli obszar o powierzchni nieco ponad 6 mln km², zamieszkiwało ponad 105 mln osób.

Kraje Maghrebu a kraje arabskie

Pojęcie kraje Maghrebu to znacznie węższe określenie niż kraje arabskie. To drugie nawiązuje do państw w których większą część mieszkańców stanowią Arabowie lub krajów, które są z nimi ściśle związane. Kraje arabskie położone są w Północnej Afryce (kraje Maghrebu) oraz na Bliskim Wschodzie, w tym kraje Lewantu oraz kraje na Półwyspie Arabskim. Według najszerszej definicji krajów arabskich jest 26, w tym państw Maghrebu – 6.