Kraje komunistyczne – obecne i historyczne

Państwa komunistyczne

W tym poradniku poznamy definicję komunizmu oraz przedstawimy wszystkie państwa komunistyczne jakie istniały historycznie oraz te funkcjonujące obecnie.

Ciekawym tematem będą na pewno kraje komunistyczne po 2 wojnie światowej, które najmocniej odcisnęły piętno w historii całego świata, w tym Polski. Już zaraz dowiesz się ile jest państw komunistycznych, ile było ich w historii oraz jakie to kraje.

Kraj komunistyczny – definicja

Nazwa komunizm pochodzi z łacińskiego communis co oznacza “wspólny, powszechny”. To ideologia polityczno-ekonomiczna traktowana jako utopijna Z założenia sprawiedliwa, dająca wszystkim obywatelom po równo, co w praktyce powinno być dobre, jednak w rzeczywistości rodzi szereg patologii.

Państwa komunistyczne to takie, w których rządzi partia komunistyczna lub inna formacja polityczna zorientowana ideologicznie na komunizm. W takim państwie podstawową zasadą jest własność państwowa nad najważniejszymi zasobami produkcyjnymi i usługami, a także planowanie centralne w celu regulowania gospodarki.

Celem jest osiągnięcie równości społeczno-gospodarczego poprzez likwidację wyzysku klasowego, zrównanie wszystkich obywateli, powszechny dostęp do pracy i wspólnotowy podział dóbr. W krajach komunistycznych rząd kontroluje wszystkie aspekty życia politycznego, gospodarczego i społecznego.

Kraje komunistyczne wyróżnia także powszechnie obowiązujące cenzura i represje wobec opozycji politycznej, jak i ograniczenie wolności słowa i wolnych mediów.

Obecne państwa komunistyczne (2024)

Współczesne kraje komunistyczne to nieliczna grupa państw, które nadal oficjalnie określają swój ustrój jako komunistyczny. Takich państw jest 5 a są to:

 1. Chiny
 2. Kuba
 3. Laos
 4. Korea Północna
 5. Wietnam

Co prawda obecne państwa komunistyczne rządzone są przez partie komunistyczne, ale w praktyce ich systemy polityczne i ekonomiczne znacznie różnią się od tego, co zwykło się nazywać „komunizmem”. Wiele z tych państw wprowadziło zasady wolnego rynku np. Chiny które bardzo mocno rozwijają swoją gospodarkę, zachowując jednocześnie kontrolę państwową nad niektórymi sektorami gospodarki.

Współczesne państwa komunistyczne znacznie różnią się od tych, które istniały w przeszłości, choć nie wszystkie. Najbardziej skrajnym przykładem jest Korea Północna, która pod wieloma względami przypomina chociażby ZSRR.

Kraje komunistyczne – historia

Komunizm był realizowany przez różne państwa w różnych okresach historii, ale jego wprowadzenie zazwyczaj wiązało się z ograniczeniem wolności i praw człowieka oraz represjami wobec opozycji politycznej.

Początki ideologii sięgają XV wieku, jednak nie możemy powiedzieć, że powstały wtedy pierwsze państwa komunistyczne. Wówczas komunizm zaczął kształtować się jako utopijna wizja likwidacji nierówności społecznych. W XIX w. powstały 2 warianty tej ideologii:

 • anarchistyczny – zakładający likwidację instytucji państwowych oraz wolność jednostek
 • marksistowski – zakładający konieczność przekształcenia kapitalizmu w komunizm jako kolejny etap rozwoju

Ideologię komunistyczną zaczął rozwijać i wprowadzać w życie Włodzimierz Lenin, który wraz z innymi rosyjskimi komunistami siłą przejęli władzę w Rosji w 1917 roku (rewolucja październikowa).

Był to początek powstawania grupy krajów, które można określić mianem -kraje bloku komunistycznego.

W 1920 roku Rosjanie narzucili komunizm w Azerbejdżanie, Armenii i na Ukrainie, później w Gruzji i Mongolii, a także krajach bałtyckich. Po 1945 roku Rosja narzuciła swój ustrój państwom satelickim, a kraje komunistyczne po 2 wojnie światowej utworzyły tzw. blok wschodni, drugi świat.

W 1949 roku w Chinach do władzy doszła Komunistyczna Partia Chin, komuniści samodzielnie przejęli też władzę na Kubie (1959), w Korei Północnej (1949) i Wietnamie (1954).

Kraje komunistyczne na świecie w przeszłości

Kraje komunistyczne, które istniały w przeszłości to:

 1. Rosja (ZSRR)
 2. Ukraina
 3. kraje skandynawskie – Norwegia, Finlandia, Dania
 4. kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia
 5. kraje bałkańskie – Grecja, Albania,
 6. Niemcy
 7. Francja
 8. Białoruś
 9. Węgry
 10. Azerbejdżan
 11. Słowacja
 12. Tadżykistan
 13. Turkmenistan
 14. Uzbekistan
 15. Iran
 16. Polska
 17. Armenia
 18. Gruzja
 19. Mongolia
 20. Chiny
 21. Hiszpania
 22. Kazachstan
 23. Kirgistan
 24. Rumunia
 25. Mołdawia
 26. Bułgaria
 27. Sudan
 28. Austria
 29. Japonia
 30. Korea Południowa
 31. Jugosławia
 32. Kolumbia
 33. Wietnam
 34. Jemen
 35. Republika Konga
 36. Somalia
 37. Etiopia
 38. Mozambik
 39. Angola
 40. Benin
 41. Kambodża
 42. Afganistan
 43. Burkina Faso
 44. Turcja
 45. Brazylia
 46. Szeszel

Jak widać komunizm, choć na krótki okres zdobył popularność w wielu krajach na całym świecie. Jednak ze względu na skalę i siłę tego ustroju, najbardziej charakterystycznym przykładem jest i będzie ZSRR.

Kraje komunistyczne – FAQ

 1. Ile jest państw komunistycznych?

Obecnie jest 5 państw komunistycznych, w przeszłości było ich znacznie więcej.

 1. Czy Polska była krajem komunistycznym?

Tak, jednak nie jako suwerenne państwo. PRL pozostawała pod sowiecką dominacją polityczną od 1944 do 1989 roku.

 1. Wymień państwa komunistyczne w Europie po II wojnie światowej.

Po zakończeniu II wojny światowej w Europie istniało kilka państw komunistycznych, wszystkie zależne od ZSRR. Były to ZSRR, Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Albania.

 1. Państwo komunistyczne które pozostało niezależne od ZSRR.

W Jugosławii oraz Albanii komuniści doszli do władzy bez pomocy Armii Czerwonej. Natomiast państwem które zerwało więzi z ZSRR i ustanowiło “własną wersję komunizmu” była Jugosławia za rządów Josipa Broza Tity.

 1. Stolica państwa komunistycznego które pozostało niezależne od ZSRR.

Chodzi o stolicę Jugosławii czyli Belgrad.