EFTA – czym jest i jakie kraje do niej należą?

Kraje EFTA w pigułce

  • EFTA to skrót od European Free Trade Association – co po polsku oznacza Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
  • Organizacja powstała 3 maja 1960 roku.
  • Jej siedziba znajduje się w Genewie, w Szwajcarii.
  • Obecnie do EFTA należą 4 państwa: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Liechtenstein.
  • W przeszłości członkami EFTA były także Austria, Dania, Finlandia, Portugalia, Szwecja oraz Wilka Brytania.

Co to jest EFTA?

EFTA (European Free Trade Association) to organizacja międzynarodowa, która została utworzona w 1960 roku w celu umożliwienia wolnego handlu między jej członkami. Kraje członkowskie EFTA skupiają się na promowaniu wolnego handlu i unikaniu barier handlowych między państwami członkowskimi.

EFTA umożliwia swoim członkom udział w wielu międzynarodowych umowach handlowych z innymi krajami i regionami na całym świecie. Kraje EFTA są ważnym graczem na arenie międzynarodowej, ponieważ należą do kluczowych importerów i eksporterów towarów oraz usług na świecie.

Kraje należące do EFTA – lista

Obecnie EFTA jest zrzeszeniem 4 krajów europejskich:

  • Islandii,
  • Norwegii,
  • Szwajcarii
  • Liechtensteinu.

Wszystkie te kraje nie są członkami Unii Europejskiej, ani nie należą do strefy euro.

Cele EFTA

Wiemy już jakie kraje należą do EFTA, teraz pora dokładniej poznać cele tej organizacji. EFTA jest ważnym partnerem handlowym Unii Europejskiej, a jego państwa członkowskie mają swobodny dostęp do jej rynku, ale nie są objęte przepisami dotyczącymi polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. EFTA negocjuje również umowy handlowe z państwami trzecimi, takimi jak Kanada, Chiny i Korea Południowa.

Głównym celem EFTA jest rozwijanie wolnego handlu między państwami członkowskimi poprzez zniesienie barier celnych i poluzowanie regulacji oraz wspólne negocjacje umów handlowych z państwami trzecimi.

EFTA jest również zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska oraz wspiera rozwój uboższych państw. EFTA współpracuje z Unią Europejską w wielu dziedzinach, takich jak transport, telekomunikacja, energia, prawo patentowe i ochrona konsumentów.

Historia EFTA

Pomysł utworzenia strefy wolnego handlu wyszedł od Brytyjczyków, którzy

Początkowo EFTA zrzeszała państwa, które nie były zainteresowane przystąpieniem do EWG. W ciągu lat 60. i 70. EFTA zawierała umowy o wolnym handlu z państwami trzecimi, ale nie osiągnęła takiej samej skali i zasięgu jak EWG.

W 1973 roku, Wielka Brytania, Dania i Irlandia przystąpiły do EWG, co osłabiło pozycję EFTA. W 1980 roku Szwecja, Austria i Finlandia przystąpiły do Unii Europejskiej, pozostawiając EFTA jako organizację skupiającą głównie kraje skandynawskie. EWG dawała znacznie większą swobodę ekonomiczną niż państwa EFTA.

Obecnie kraje należące do EFTA to tylko 4 kraje, choć w przeszłości było ich znacznie więcej.