Kraje bałtyckie a państwa leżące nad Morzem Bałtyckim

Państwa Morza Bałtyckiego

Państwa leżące nad Bałtykiem to znacznie szersze pojęcie niż kraje bałtyckie. To drugie stosowne jest w odniesieniu do 3 państw, które jednocześnie są krajami z dostępem do Bałtyku.

Kraje bałtyckie to:

 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia

Szerszym określeniem są państwa leżące nad Morzem Bałtyckim, to m.in. Polska oraz niektórzy z naszych sąsiadów. To także kraje skandynawskie, bałtyckie, Rosja i jakie jeszcze? Lista jest dłuższa.

Państwa z dostępem do Morza Bałtyckiego to:

 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia
 • Dania
 • Niemcy
 • Polska
 • Rosja
 • Finlandia
 • Szwecja

Państwa mające dostęp do Bałtyku i kraje bałtyckie – mapa

Ile państw ma dostęp do Morza Bałtyckiego? Dokładnie 10, które wymieniliśmy na samym początku. A teraz zobaczmy je na mapie.

Tak wyglądają kraje bałtyckie na mapie:

kraje bałtyckie - mapa

Kraje bałtyckie – mapa

Natomiast państwa z dostępem do Morza Bałtyckiego to znacznie większa grupa krajów, która poza krajami bałtyckimi obejmuje też inne kraje Europy Wschodniej i Środkowej, w tym Polskę:

państwa z dostępem do Morza Bałtyckiego - mapa

Kraje z dostępem do Morza Bałtyckiego – mapa

Kraje Bałtyku – krótka charakterystyka

Mamy nadzieję, że wiesz już jakie kraje mają dostęp do Morza Bałtyckiego oraz czym różnią się kraje bałtyckie od tych położonych nad Bałtykiem.

Jak widać państwa leżące nad Bałtykiem występują w liczbie 9, nazywa się je także regionem bałtyckim. Strefa bałtycka, choć dziś bardzo różnorodna i wydawać by się mogła słabo ze sobą współpracująca niegdyś stanowiła silnie powiązany organizm.

Dostęp do Morza Bałtyckiego umożliwiał rozwój transport i handlu, co ułatwiało nawiązywaniu kontaktów politycznych, wymianę kulturową czy gospodarczą.

Rywalizacja o wpływy nad morzem doprowadziła do wielu wojen, w których aktywnie uczestniczyła Polska. Jednak sieć powiązań jaka łączyła państwa nad Morzem Bałtyckim była wciąż silna.

Dopiero wprowadzenie komunizmu doprowadziło do podziału regionu bałtyckiego na dwie grupy, które ograniczyły kontakty i wymianę do minimum, był to blok wschodni oraz zachodni.

Upadek komunizmu poprawił intensywność wymiany, ale głównie na tle dyplomatycznym. Ekonomicznie nie udało się powróci do współpracy sprzed lat.

Jakie kraje mają dostęp do Morza Bałtyckiego?

Kraje z dostępem do Morza Bałtyckiego najłatwiej będzie zobaczyć spoglądając na poniższą mapę. Wyraźnie widzimy, że kraje te są bardzo różne. Małe i duże, bogate i biedne, ale łączy je dostęp do tzw. Morza Śródziemnego Północy.

Bałtyk na północy jest też nieco innym morzem niż ten na południu. Na północy co do zasady występuje mniejsze zasolenie, woda jest chłodniejsza co ma wpływ na występowanie ryb.

Jednak ogólnie można powiedzieć że jest to Morze śródlądowe o niskim zasolenie. Wody Bałtyku są stosunkowo niespokojne np. porównując z takim niezwykle gładkim Adriatykiem. Przejrzystość wody jest bardzo słaba, jednak piaszczyste plaże na południu wynagradzają to w pewnym stopniu.

Flora i fauna Bałtyku nie należą do najlepiej rozwiniętych. Jest to morze silnie zanieczyszczone, głównie przez rolnictwo, przemysł, ale też motoryzację i żeglugę.

Skoro znamy już krótką charakterystykę Bałtyku to zastanówmy się jakie państwa mają dostęp do Morza Bałtyckiego? Sprawdźmy powyżej.