Geografia fizyczna

Jaki jest najwyższy i największy wulkan na świecie?

największy wulkan świata

Wulkanizm przeobraża krajobraz tworząc rozległe łańcuchy górskie oraz kratery, z jego pomocą powstają także bardzo żyzne gleby wulkaniczne, na których bujnie rozwija się życie. Choć na Ziemi jest ponad 1500 aktywnych wulkanów to najważniejszą rolę odgrywają te największe. Zatem jaki jest największy wulkan na świecie?

Jak powstaje wulkan? Czyli plutonizm i wulkanizm

Jak powstają wulkany - powstawanie wulkanów

Powstawanie wulkanów związane jest z dwoma procesami – plutonizmem i wulkanizmem. Pierwszy z nich zachodzi pod, a drugi nad skorupą ziemską. Efektem ich współdziałania jest miejsce punktowego wydobywania się magmy, czyli wulkan.