Eworsja – co to jest i gdzie występuje?

Co to jest eworsja?

Eworsja to proces polegający na niszczeniu dna koryta rzeki poprzez wirowy ruch płynącej wody. Jest to jeden z możliwych sposobów w jaki woda niszczy podłoże po którym płynie. Eworsja zaliczana jest do tzw. erozji dennej.

Termin ten odnosi się tylko do przekształcania dna rzecznego przez wodę która wiruje i zazwyczaj niesie ze sobą mniejsze lub większe okruchy skalne. Taka wirująca mieszanka skał i wody z powodzeniem niszczy dno tworząc w nim różnego rodzaju zagłębienia. W wyniku eworsji powstają m.in. misy czy rynny eworsyjne.

Gdzie występuje eworsja?

Aby woda została wprawiona w ruch wirowy muszą wystąpić odpowiednie okoliczności. Zazwyczaj eworsja ma miejsce przy spadku wody z większej wysokości, a więc w miejscach występowania wodospadów i progów wodnych. Powstaje dokładnie w miejscu gdzie woda uderza o dno.

Eworsja towarzyszy również krętym korytem rzek, topniejącym lodowcom oraz można ją spotkać na obszarach krasowych.