Ciekawostki o Czadzie – afrykańskim państwie

Ciekawostki o Czadzie

Poznajmy fakty o Czadzie, afrykańskim kraju, który słynie z ogromnych przestrzeni, bardzo małej gęstości zaludnienia i bogatych złóż ropy naftowej.

1.
W Czadzie jest tylko 500 lekarzy, na 23 600 osób przypada jeden lekarz.
2.
Jezioro Czad, od którego ten kraj został nazwany, od 1963 roku zmniejszyło się o 95%. Jezioro to jednak zajmuje 17 miejsce na liście największych jezior na świecie, jest to również drugi w Afryce najbardziej podmokły teren.
3.
Czad zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych i w kraju używa się 100 języków.
4.
21 największy kraj pod względem powierzchni na świecie.
5.
Jest to jeden z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Z powodu korupcji jest to też jeden z najbiedniejszych krajów, pomimo bogatych złóż złota i ropy.
6.
Od 2003 roku głównym źródłem gospodarki kraju jest ropa naftowa, wcześniej była to bawełna.
7.
Czad znalazł się na ostatnim miejscu na liści krajów pod względem łatwości prowadzenia biznesu.
8.
Około ⅓ kraju znajduje się na Saharze.
9.
W górach Tibesti odbywają się najlepsze wyścigi wielbłądów.
10.
Czad nigdy nie dostał się na mistrzostwa świata w piłce nożnej.
11.
Narodowymi symbolami Czadu są koza i lew.
12.
W Czadzie znajdują się też duże złoża uranu.
13.
Jeziora Ounianga to zbiór 18 jezior, które mają różne kolory wody, od niebieskiego po czerwony. Są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
14.
Tylko ⅓ dorosłych osób umie pisać.
15.
87% wiejskiej populacji żyje poniżej granicy ubóstwa.
16.
Czad jest największym krajem śródlądowym w Afryce.
17.
W 2020 roku Czad znalazł się na 3 miejscu najgorzej rozwiniętych krajów świata.
18.
Czad ma również jedną z najniższych długości życia na świecie, wynosi ona 54 lata. Średnia świata wynosi około 73 lata.
19.
Jest to kraj w którym występuje jeden z największych głodów na świecie.
20.
Flaga Czadu była wzorowana na Francuskiej, była to kolonia francuska.
21.
W Czadzie jest jeden z największych wskaźników dzietności na świecie 5,7 dzieci na kobietę.
22.
Czad to jedyny kraj, którego nazwa składa się z jednej sylaby.
23.
Przeciętny mieszkaniec Czadu zużywa najmniej energii elektrycznej na świecie. Zaledwie 13 kWh rocznie, czyli 310 razy mnie niż Polak i prawie 4000 razy mniej niż mieszkaniec Islandii.

Czad – ciekawostki o państwie

Jaki jest Czad? Ciekawostki mogą dać dać pewne wyobrażenie na jego temat. W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że Czad jest ogromnym krajem (4 razy większy niż Polska) a zamieszkuje go tylko 12 mln osób, czyli prawie 3,5 razy mniej niż w naszym kraju.

Choć Czad ma bogate złoża ropy i złota to przez ogromna korupcję, konflikty zbrojne i nieudolność władzy, jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Potwierdzają to ciekawostki o Czadzie, mówiące na przykład, że tylko 33% dorosłych osób potrafi pisać, 87% osób żyje poniżej granicy ubóstwa, a średnia długość życia wynosi 54 lata, przy średniej światowej na poziomie 73.