Pozytywna cecha charakteru na L

  • Lojalność

Negatywna cecha charakteru na L

  • Lekkomyślność
  • Lenistwo
  • Lizus
  • Lubieżność

Cechy na L

Lekkomyślność Zdecydowanie negatywna cecha charakteru na L oznaczająca podejmowanie działań bez wcześniejszego przemyślenia. Osoby lekkomyślne nie są w pełni świadome konsekwencji działań, które podejmują.

Lenistwo Następna negatywna cecha na L, która występuje dość powszechnie. Osoby leniwe unikają lub odkładają termin podjęcia aktywności, wydłużając czas przeznaczany na odpoczynek do rozmiarów większych niż jest to zasadne w danej chwili.

Lizus Pogardliwe określenie na kogoś, kto różnymi metodami próbuje schlebiać osobie na wyższym stanowisku, w celu pozyskania jego względów i osiągnięcia własnych korzyści, zazwyczaj finansowych.

Lubieżność Osoby lubieżne to rozpustnicy, erotomani, osoby bezwstydnie emanujące swoją seksualnością lub wyrażające się o innych w taki właśnie sposób.

Lojalność Jedyne pozytywna cecha charakteru na L, która oznacza osoby ucziwe i rzetelne w stosunku do innych ludzi.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *