Pozytywna cecha charakteru na I

  • Inteligencja
  • Introwersja
  • Intuicja

Negatywna cecha charakteru na I

  • Impulsywność

Cechy na I

Impulsywność Cecha na I bardzo podobna do gwałtowności, czyli skłonności do ulegania impulsom i podejmowania decyzji w oparciu o tymczasowe emocje, odczucia.

Inteligencja Zdolność do rozumienia, pozyskiwania wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystywania w różnego rodzaju sytuacjach. Z kolei ineligencja emocjonalna to umiejętność kontrolowania własnych emocji, a także zdolność od odczytywania emocji innych osób.

Introwersja Cacha na literę I trudna do jednoznaczengo określenia negatywna/pozytywna. Osoby introwertyczne nie uzewnętrzniają się i są mało zainteresowane światem zewnętrznym. Skupiają się na sobie.

Intuicja Innymi słowy przeczucie, czyli zdolność do przewidywania zjawisk bez oparcia o konkretne dane.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *