Pozytywna cecha charakteru na D

  • Dobroć
  • Dobroduszność
  • Dokładność

Negatywna cecha charakteru na D

  • Duma
  • Dzikość

Cechy na D

Duma Jest to cecha na literę D, której trudno nadać jednoznaczną klasyfikację pozytywna/negatywna. Duma może z jednej strony oznaczać wygórowane mniemanie o sobie, jednak z drugiej miec pozytywne konotacje i oznaczać zadowolenie, satysfakcję np. z wykonanej pracy, zadania.

Dzikość W odniesieniu do charakteru człowieka dzikośc oznacza bycie gwałtownym, narwanym, niecierpliwym.

Dobroć Po prostu bycie dobrym, czyli kierowanie się w życiu życzliwością z jednoczesną chęcią do niesienia pomocy.

Dobroduszność Kolejna pozytywna cecha na D, którą można opisać jako rodzaj łągodne usposobienie, bycie życzliwym.

Dokładność Polega na sumiennym wykonywaniu jakiejś czynności, postępowanie zgodnie z założeniami i unikanie jakichkolwiek błędów lub uchybień.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *