Adwekcja w meteorologii – na czym polega?

Czym jest adwekcja?

Adwekcja to proces polegający na przemieszczaniu się cieczy lub gazów ruchem poziomym. Jest to przeciwieństwo konwencji, która jest ruchem pionowym.

Adwekcja to także pojęcie z zakresu mechaniki płynów. Jednak tutaj zajmujemy się geografią więc nie będziemy omawiali adwekcji w tym aspekcie.

Adwekcja w meteorologii

W meteorologii termin ten odnosi się do ruchu mas powietrza – ciepłych i zimnych oraz suchych i wilgotnych. W najprostszym ujęciu adwekcja to napływ na określony obszar mas powietrza o innych właściwościach – o innej temperaturze i/lub wilgotności.

Z tego względu adwekcja jest jednym z podstawowych elementów wywołujących zmianę pogody. Siła adwekcja zależy mi.in. od prędkości wiatru – im silniejszy wiatr tym szybciej zachodzi to zjawisko.