Adwekcja w meteorologii – na czym polega?

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Czym jest adwekcja?

Adwekcja to proces polegający na przemieszczaniu się cieczy lub gazów ruchem poziomym. Jest to przeciwieństwo konwencji, która jest ruchem pionowym.

Adwekcja to także pojęcie z zakresu mechaniki płynów. Jednak tutaj zajmujemy się geografią więc nie będziemy omawiali adwekcji w tym aspekcie.

Adwekcja w meteorologii

W meteorologii termin ten odnosi się do ruchu mas powietrza – ciepłych i zimnych oraz suchych i wilgotnych. W najprostszym ujęciu adwekcja to napływ na określony obszar mas powietrza o innych właściwościach – o innej temperaturze i/lub wilgotności.

Z tego względu adwekcja jest jednym z podstawowych elementów wywołujących zmianę pogody. Siła adwekcja zależy mi.in. od prędkości wiatru – im silniejszy wiatr tym szybciej zachodzi to zjawisko.