10 największych gospodarek świata – ranking

Największe gospodarki świata 2023

Tym razem odkryjemy największe gospodarki świata, zarówno te obecne jak i prognozowane w 2050 roku. Do przygotowania tego zestawienia wykorzystamy produkt krajowy brutto, który nie uwzględnia różnic w cenie i siły nabywczej między poszczególnymi krajami.

Największe potęgi gospodarcze świata budowały swój dobrobyt w oparciu o różne gałęzie gospodarki, o czym przekonamy się w poniższym zestawieniu. Wydobycie ropy naftowej i innych surowców, przemysł wysokich technologii, produkcja samochodów, bankowość czy szeroko pojęte usługi to tylko niektóre sektory, które doprowadziły największe gospodarki świata na szczyt.

Po więcej szczegółów sprawdźmy ranking największych gospodarek świata, który z 1 miejscem otwiera USA a, z 10 pozycją zamyka Korea Południowa.

10 największych gospodarek świata

Aby lepiej zobrazować sytuację zaczniemy od zestawienia, które zawiera 10 największych gospodarek świata, a są to:

 • Stany Zjednoczone – 21 bln $
 • Chiny – 13 bln $
 • Japonia – 5 bln $
 • Niemcy – 4 bln $
 • Wielka Brytania – 2,8 bln $
 • Francja – 2,7 bln $
 • Indie – 2,7 bln $
 • Włochy – 2 bln $
 • Brazylia – 1,9 bln $
 • Korea Południowa – 1,7 bln $

Pierwsze miejsce, z dużą przewagą zajmują Stany zjednoczone, których PKB w 2021 roku wyniosło ponad 21 bln dolarów. Drugie miejsce przypadło Chinom i te dwie gospodarki posiadają znaczną przewagę nad pozostałymi. Trzecia Japonia to “tylko” 5 bln $.

 • Gdyby potraktować Unię Europejską jako całość to jej PKB wynosi 19 bln $, a więc wartość zbliżona do USA.
 • 10 największych gospodarek świata wygenerowało PKB na poziomie 57 bln $ co w 2021 roku stanowiło 67% globalnego PKB.
 • Polska zajmuje w tym zestawieniu 22 miejsce z PKB równym 0,6 bln $.

Nasza lista największych gospodarek świata powstała bazując na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który publikuje informacje o nominalnym PKB poszczególnych państw świata. Podobne dane opracowuje także m.in. ONZ czy Bank Światowy.

Listy poszczególnych organizacji nieznacznie różnią się między sobą, jednak pierwsze 5 pozycji jest niezmienna. USA to największa gospodarka świata wg. każdej z tych organizacji, dlatego poznamy ją nieco lepiej już poniżej.

Największa gospodarka świata – USA

Biorąc pod uwagę największe gospodarki świata prym wiodą zdecydowanie Stany Zjednoczone, których roczne PKB przekracza 20 bilionów dolarów. To niemal dwukrotnie więcej niż Chiny, jednak w ostatnich latach ten dystans zmniejsza się. I czterokrotnie więcej niż trzecia największa gospodarka świata czyli Niemcy. Jakby tego było mało gospodarka USA jest tak duża jak gospodarki państw z miejsc 3-10 łącznie.

Przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki amerykańskiej gospodarki.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że jest to gospodarka wolnorynkowa o dużo mniejszej roli organów państwowych, niż jest to chociażby w Europie. Podatki są znacznie niższe, rząd znacznie rzadziej i na mniejszą skalę ingeruje w mechanizmy rynkowe, a zabezpieczenia socjalne gwarantowane przez państwo są znacznie mniejsze.

Gospodarka USA – charakterystyka

Gospodarka USA od samego początku opiera się na rolnictwie, choć wydawać by się mogło, że to wysokie technologią są znakiem rozpoznawczym Stanów. USA to:

 • największy producent żywności na świecie,
 • znajduje się tam prawie 10% wszystkich gruntów rolnych,
 • największe farmy liczą nawet 1500 ha,
 • liczne strefy klimatyczne umożliwiają uprawę niemal wszystkich rodzajów roślin, od ziemniaków, przez bawełnę po owoce cytrusowe,
 • rolnictwo USA jest bardzo mocno zmechanizowane, w rolnictwie pracuje tylko 2,2% wszystkich amerykańskich pracowników.

Poza rolnictwem USA posiadają ogromne złoża surowców naturalnych, m.in.

 • największe na świecie złoża złota
 • drugie największe na świecie złoża gazu ziemnego
 • pokaźną ilość ropy naftowej, węgla kamiennego, żelaza, miedzi
 • największe na świecie złoża soli kamiennej, fosforytów, siarki
 • ponadto duże złoża uranu, cynku, ołowiu, srebra, platyny
 • i wiele więcej.

Pomimo tak dużych zasobów własnych gospodarka USA potrzebuje jeszcze większej liczby surowców, dlatego jest jednym z największych na świecie importerów ropy, gazu i rud metali.

Kolejny ważny sektor amerykańskiej gospodarki to przemysł i przetwórstwo surowców, wśród których na szczególną uwagę zasługuje:

 • przemysł motoryzacyjny – 2 miejsce na świecie (po Japonii) pod względem produkcji samochodów,
 • przemysł lotniczy i zbrojeniowy – USA są największym producentem samolotów, rakiet i satelitów, a także szeroko rozumianego uzbrojenia,
 • przemysł elektroniczny i nowych technologii – przede wszystkim elektronika i komputery, a także technologia IT z której słynie Dolina Krzemowa,

Na szczególną uwagę zasługują także finanse i bankowość oraz generalnie sektor usług, który generuje prawie 80% amerykańskiego PKB. Z USA związane są m.in. takie światowe marki jak:

 • McDonald’s
 • Subway
 • KFC
 • Wal-Mart
 • Amazon
 • Google
 • YouTube
 • Facebook
 • Apple
 • IBM
 • Oracle
 • Goldman Sachs

Druga największa gospodarka na świecie – Chiny

Analizując największe gospodarki świata nie sposób pominąć Chin, które od 2010 roku wysunęły się na drugie miejsce pod tym względem. Chiny to obecnie najszybciej rozwijająca się gospodarka na świecie, która rocznie powiększa się o około 10%. Nie jest to jednorazowa dynamika, a utrzymująca się przez kilkadziesiąt lat.

W tym czasie Chiny przeszły drogę od ubogiego, rolniczego kraju do potęgi gospodarczej, która może już rywalizować z USA. Chiny to już nie uprawa ryżu i przemysł ciężki, ale coraz bardziej nowoczesne technologie, usługi i globalne marki.

Ważną rolę w gospodarce Chin zajmuje eksport, a Chiny są największym eksporterem na świecie. Do najważniejszych towarów eksportowych należą:

 • maszyny
 • tekstylia
 • ubrania i obuwie
 • sprzęt sportowy
 • zabawki
 • elektronika

Podobnie jak USA, Chiny są w posiadaniu ogromnych zasobów naturalnych. Kraj ten zajmuje 1 miejsce na świecie pod względem wydobycia węgla kamiennego, a dodatkowo wydobywa się tu znaczne ilości ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy żelaza, wolframu i innych metali.

Jeśli chodzi o przemysł, to dominuje jego ciężka odmiana, a więc hutnictwo, górnictwo, przemysł chemiczny, elektromaszynowy. Rolnictwo nie odgrywa dużej roli, jest znacznie słabiej uprzemysłowione niż amerykańskie i skupia się przede wszystkim na produkcji roślinnej, na krajowe potrzeby.

Największe gospodarki świata 2050

Jeśli chodzi o przyszłość to mogą interesować nas największe gospodarki świata 2050, czyli kraje o najwyższym PKB za niecałe 30 lat. Zgodnie z prognozami w 2050 roku TOP 10 największych gospodarek świata kształtowało będzie się następująco:

 • Chiny – 50 bln $
 • USA – 34 bln $
 • Indie – 28 bln $
 • Indonezja – 7 bln $
 • Japonia – 6,8 bln $
 • Brazylia – 6,5 bln $
 • Niemcy – 6,1 bln $
 • Meksyk – 5,5 bln $
 • Wielka Brytania – 5,3 bln $
 • Rosja – 5,1 bln $

Jak widać wszystkie największe gospodarki na świecie znacznie urosną do 2050 roku. Amerykańska gospodarka powiększy się niemal 3-krotnie, jednak to Chiny zanotują największy wzrost – aż o 4 razy, i już w 2030 roku, zgodnie z prognozą powinny objąć pierwsze miejsce, jako największa gospodarka świata.

Duży wzrost zanotują także Indie, Indonezja czy Japonia – nie bez powodu, mówi się, że przyszłość gospodarki należy do Azji. Wzrost gospodarczy w azjatyckich państwach jest duży i najprawdopodobniej utrzyma swoją dynamikę w ciągu najbliższych lat.

Powyższa prognoza została przygotowana przez brytyjskie centrum badawcze Center for Business and Economic Research. Istnieją inne prognozy, które zakładają zupełnie inne scenariusze, m.in. wyhamowanie wzrostu gospodarczego w Chinach i pogłębianie się dominacji USA.

Czas pokaże, która z prognoz okaże się trafna.

Podsumowanie

Wiemy już jaka jest największa gospodarka na świecie, obecnie jest to gospodarka amerykańska, która zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając Chiny. Polska na ten moment posiada 22 największą gospodarkę świata i powoli zbliża się do TOP20.

To zestawienie zawiera największe gospodarki świata 2023, ale też prognozę na rok 2050, jedną z wielu jakie dostępne są w Internecie. Każda z nich zakłada nieco inny scenariusz.