Strefa Schengen – jakie kraje są w strefie Schengen?

Strefa Schengen – kraje członkowskie

Państwa strefy Schengen to grupa 26 krajów, które zniosły kontrole graniczne na swoich wewnętrznych granicach. Strefa Schengen powstała w 1985 roku i pierwotnie tworzyły ją kraje Beneluksu czyli Holandia, Belgia orw Luksemburg a dodatkowo Francja i RFN.

Pełne zniesienie kontroli na ich wewnętrznych granicach nastąpiło dopiero w 1995 roku, w tym samym czasie nastąpiło pierwsze rozszerzenie strefy Schengen – dołączyła Hiszpania oraz Portugalia.

A jakie państwa należą do strefy Schengen w tym momencie? Poniżej pełna lista:

 • Austria
 • Belgia
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Islandia
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Włochy

Co więcej do państw należących do Schengen można zaliczyć 3 mikropaństwa:

 • Watykan
 • Monako
 • San Marino

Co prawda nie są to oficjalni członkowie, ale utrzymują otwarte granice dla ruchu pasażerskiego z innych państw członkowskich Schengen.

Mamy też 4 kraje, które kandydują do strefy Schengen a są to:

 • Rumunia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Chorwacja

Jakie warunki należy spełnić aby przystąpić do strefy Schengen?

Kraje kandydującego do przystąpienia do strefy Schengen muszą spełnić 4 podstawowe warunki:

 • Państwo musi posiadać możliwości do właściwego kontrolowania zewnętrznych granic strefy Schengen
 • Musi stosować określone przepisy Schengen m.in. wydawanie wiz, współpraca policyjna na poziomie europejskim czy wymiana danych osobowych
 • Konieczność podejścia współpracy z innymi państwami Schengen w celu utrzymania bezpieczeństwa po zniesienie granic wewnętrznych
 • Państwo musi nawiązać połączenie i korzystać z systemów SIS oraz VIS

Po spełnieniu tych warunków odbywa się głosowanie w którym biorą udział przedstawiciele pozostałych krajów członkowskich. Do przyjęcia potrzebna jest jednogłośna decyzja wszystkich członków.

Co to jest strefa Schengen?

Kraje Schengen przyłączając się do wspólnoty zrzekają się kontroli na swoich wewnętrznych granicach. W praktyce oznacza to swobodny przepływ osób w obrębie strefy Schengen. Ze swobodnego przemieszczania się mogą korzystać j tylko obywatele państw strefy Schengen ale wszyscy, którzy zostali legalnie wpuszczeni na jej terytorium.

Grupa zawierająca państwa Schengen liczy 26 krajów przy czym 22 są jednocześnie członkami Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa należące do strefy Schengen nie należące do UE to Norwegia, Islandia, Szwajcaria oraz Liechtenstein.

Co ciekawe przyjęcie wymogów obowiązujących w strefie Schengen jest jednym z warunków przyłączenia do UE. A więc oznacza to formalnie, że członkami Schengen mogą być wyłącznie członkowie Unii Europejskiej.

Strefa Schengen jakie kraje do niej należą i jakie ma znaczenie?

Utworzenie strefy Schengen ma ogromne znaczenie gospodarcze. Brak kontroli na granicach to nie tylko mniejsze koszty kontroli ale także znaczna oszczędność czasu, a więc pieniędzy.

Dzięki temu obniżeniu uległy ceny za przewóz osób i transport towarów co przełożyło się na ogólny poziom cen produktów.

Strefa Schengen ułatwia także podjęcie pracy w innym kraju, wyjazd na wakacje czy ułatwia handel przygraniczny.

Strefa Schengen – mapa

Najłatwiej będzie Ci zlokalizować kraje Schengen na mapie konturowej. Jak widać państwa Schengen tworzą spójny terytorialnie obszar, dzięki czemu jesteśmy w stanie przejechać z Polski do Portugalii bez kontroli granicznych.

Wyjątkowym przypadkiem jest Grecja, która jest całkowicie oddzielona od pozostałych krajów Schengen. Jadąc samochodem z Polski do Grecji kontrola na greckiej granicy będzie przeprowadzana w tradycyjny sposób, jednak lecąc samolotem unikniemy tej procedury.

Kraje Schengen – najczęściej zadawane pytania

Czy Wielka Brytania jest w Schengen?

Nie, Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen. Jednak podobnie jak Irlandia uczestniczy we wspólnocie na zasadach członkostwa częściowego.

Niemniej jednak przekroczenie granicy brytyjskiej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Termin w którym przestały być akceptowane polskie dowody osobiste to 30.09.2021.

Co więcej wyjście z UE powoduje powrót do kontroli bagażu oraz konieczność składanie deklaracji celnych w razie przewożenia określonych ilości towarów.

Czy Szwajcaria jest w Schengen?

Tak, Szwajcaria jest jednym z 4 państw spoza Unii Europejskiej, które należą do Schengen. Na terytorium Szwajcarii można wjechać na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu (na okres do 90 dni).

Na granicy nie powinno być żadnej kontroli, jednak w dobie koronawirusa mogą pojawić się kontrolę certyfikatów covidowych czy pomiar temperatury.

Czy Norwegia jest w Schengen?

Tak, Norwegia to kolejny kraj spoza Unii Europejskiej, który należy do Schengen. Wjazd na terytorium kraju odbywa się na podobnych zasadach jak w całej strefie.

Czy Bułgaria jest w Schengen?

Nie, obecnie Bułgaria nie jest członkiem strefy Schengen, jednak posiada status państwa kandydującego. Podobnie jak Cypr, Chorwacja I Rumunia.

Bułgaria i Rumunia od dawna spełniają kryteria przyjęcia do strefy Schengen, jednak do ich przyłączenia potrzebna jest jednomyślna decyzja państw członkowskich, której do dziś nie udało się uzyskać.

Kiedy Chorwacja wejdzie do Schengen?

Choć Chorwacja należy do UE już od 2013 roku to nadal nie została przyjęta do strefy Schengen. Obecnie jest państwem kandydującym, które spełnia wszystkie kryteria, jednak potrzebna jest jednogłośna decyzja pozostałych państw Schengen.

Prawdopodobnym terminem kiedy Chorwacja wejdzie do Schengen jest 1 stycznia 2022 roku.