Pierwiastek chemiczny na T

  • Tal (Tl)
  • Tantal (Ta)
  • Technet (Tc)
  • Tellur (Te)
  • Tenes (Ts)
  • Terb (Tb)
  • Tlen (O)
  • Tor (Th)
  • Tul (Tm)
  • Tytan (Ti)

Pierwiastek na T to dość liczna grupa, zawierająca bowiem 10 różnych pierwiastków chemicznych. Najbardziej znanymi jest oczywiście tlen oraz tytan. Pierwszy z nich jest pierwiastkiem niemetalicznym, to najbardziej rozpowszechniony na świecie pierwiastek, niezbędny do oddychania przez organizmy żywe.

Z kolei tytan to metal o szarym kolorze o bardzo szerokim zastosowaniu. Z racji intensywnej bieli dwutlenek tytanu wykorzystuje się jako pigment w farbach, papierze, pastach do zębów. Jako dodatek do stali zwiększa jej wytrzymałość i obniża kruchliwość. Stal wzbogacona tytanem służy do produkcji rurociągów, które wiodą przez tereny arktyczne. Tytan jest też wykorzystywany w przemyśle kosmiczny, motoryzacyjnym czy lotniczym. Jest odporny na działanie wody morskie, co wykorzystywane jest przy podwodnych rurociągach, w poszyciu łodzi podwodnych czy batyskafów.

Tytan stosuje się też do produkcji sprzętu sportowego, narzędzi, broni palnej czy jako surowiec konstrukcjny w budownictwie. Jak widać tytan to pierwiastek chemiczny na T o wielowymiarowym zastosowaniu.