Pierwiastek chemiczny na M

  • Magnez (Mg)
  • Mangan (Mn)
  • Meitner (Mt)
  • Mendelew (Md)
  • Miedź (Cu)
  • Molibden (Mo)
  • Moskow (Mc)

Ta lista zawiera pierwiastki na M są między innymi: Magnez – pierwiastek na literę M, który jest jedynym z najpospolitszych w skorupie ziemskiej, magnez bieżę udział w wielu procesach w organizmie człowieka a jego niedobór powoduje liczne objawy, Molibden – pierwiastek na literę M mający zastosowanie głównie jako dodatek w stopach metali oraz w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, Miedź – jest metalem o bardzo dobrym przewodnictwie ciepłym i elektrycznym, a jego zastosowanie można znaleźć w wielu dziedzinach np. elektrotechnice, budownictwie