Pierwiastek chemiczny na F

  • Ferm (Fm)
  • Flerow (Fl)
  • Fluor (F)
  • Fosfor (P)
  • Frans (Fr)

W tej liście zostały zawarte wszystkie znane człowiekowi pierwiastki na F. Wśród tych pierwiastków chemicznych znajdują się takie jak Fluor – najaktywniejszy niemetal, który może reagować nawet z niektórymi gazami szlachetnymi, jest silnie toksyczny pomimo to w odpowiednich ilościach jest potrzebny do odpowiedniego rozwoju kości i zębów, Fosfor – występuje w czterech odmianach: białej, fioletowej, czerwonej i czarnej, w zależności od odmiany różnią się jego właściwości, ten pierwiastek na literę F wykorzystywany jest w nawozach sztucznych.