Pierwiastek chemiczny na D

  • Darmsztadt (Ds)
  • Dubn (Db)
  • Dysproz (Dy)

Czy szukasz pierwiastków na D? jeśli tak to na tej stronie znajdziesz listę wszystkich pierwiastków na literę D. Wśród tych 3 pierwiastków chemicznych na D znajdziesz: Dysproz – metal tak miękki, że można go kroić nawet nożem, Dubn – nie występuje naturalnie na ziemi tylko jest sztucznie wytwarzany, pierwszy raz odkryty w 1978 roku w ZSRR.