Państwa powstałe po 1 wojnie światowej

Jakie państwa powstały po I wojnie światowej?

Mając na myśli państwa powstałe po 1 wojnie światowej mówimy przede wszystkim o krajach, które powstały w ramach ustaleń Traktatu Wersalskiego. Był to główny traktat pokojowy, kończący I wojnę światową. W jego zapisach znalazła się informacja o powstaniu 9 nowych, niepodległych państw.

To jakie państwa powstały po I wojnie światowej nie jest precyzyjnym określeniem, bo choć z Traktatu Wersalskiego wynika, że takich krajów jest 9 to na świecie, w tym czasie powstało znacznie więcej innych krajów. Ale najpierw skupimy się na traktacie.

Państwa powstałe po pierwszej wojnie światowej to:

 • Polska
 • Czechosłowacja
 • Węgry
 • Austria
 • SHS (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców) od 1929 roku przekształcone w Jugosławię
 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia
 • Finlandia

Wszystkie z nich położone są na terenie Europy, głównie środkowej. Mówiąc państwa, które powstały po pierwszej wojnie światowej musimy pamiętać o pewnym założeniu. Koniec I wojny światowej nie jest momentem pierwszego utworzenia tych państw.

Każde z nich istniało już kiedyś w przeszłości, ale w wyniku rozbiorów, aneksji i innych działań stały się częścią większych mocarstw. Przykładowo Polska została rozdarta między trzech zaborców: Rosję, Austro-Węgry i Prusy.

Nasz kraj odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, ale istniał już setki lat wcześniej. Podobnie jak to jest w przypadku pozostałych krajów z tej listy.

Państwa powstałe po pierwszej wojnie światowej

Państwa powstałe po 1 wojnie światowej w Europie to przede wszystkim wynik rozpadu 4 wielkich mocarstw, a były to:

 • Cesarstwo Niemieckie
 • Cesarstwo Rosyjskie
 • Imperium Osmańskie
 • Austro-Węgry

Nowe państwa powstałe po 1 wojnie światowej zostały utworzone w całości, bądź części powierzchni zajmowanej przez wspomniane imperia. Dla przykładu powojenne granice Polski uwzględniały tereny byłych zaborców: Rosji, Austro-Węgier i Prusów.

O przebiegu poszczególnych granic w dużej mierze decydowały zwycięskie mocarstwa, tzw. Ententa. W skład tego porozumienia wchodziła Francja, Wielka Brytania oraz Rosja.

Zachodnia granica Polski została ustalona na podstawie traktatu pokojowego z Niemcami. Przy ustalaniu granic ważną rolę odegrało powstanie wielkopolskie. Cała Wielkopolska została przyłączona do Polski. Dodatkowo Polsce przyznano dostęp do Morza Bałtyckiego, ale Gdańsk otrzymał status wolnego miasta.

W innych miejscach o przebiegu granic decydowały plebiscyty, m.in. na Górnym Śląsku czy na Mazurach. Największe trudności sprawiło ustalenie granicy na wschodzie, co m.in. doprowadziło do wojny polsko-bolszewickiej.

Wymień państwa powstałe po 1 wojnie światowe

Wymienione wcześniej państwa które powstały po I wojnie światowej to nie koniec listy. Powyżej uwzględniliśmy tylko kraje europejskie, których powstanie związane było z Traktatem Wersalskim. Prawda jest jednak taka, że w okresie po I wojnie światowej na świecie pojawiły się inne kraje takie jak:

 • Gruzja
 • Armenia
 • Krymska Republika Ludowa
 • Ukraina
 • Mołdawia
 • Islandia
 • Mongolia

Bez dwóch zdań I wojna światowa była bardzo ważnym wydarzeniem, który w dużej mierze wpłynął na sytuację geopolityczną w Europie i na całym świecie.

Teraz już wiesz o wiele więcej w tym temacie, także jeśli ktoś zada ci pytanie wymień państwa powstałe po 1 wojnie światowej to nie będziesz miał już z tym najmniejszego problemu.